Intervisie opstarten in de organisatie (online vorming)

Leerdoelstelling

 • Deelnemers krijgen intervisie gesitueerd in zijn context en in hun context. Ze krijgen zicht op eigen sterktes en werkpunten als intervisiebegeleider, leren goede cases en vragen formuleren en krijgen diverse methodes aangereikt om intervisies gestructureerd en effectief te laten verlopen.
 • Ze ontvangen tips en handvaten en krijgen een naslagwerk toegestuurd om effectief intervisie te kunnen begeleiden
 • Verder krijgen ze antwoord op vragen en twijfels en willen we hen stimuleren en inspireren om zich verder te bekwamen in procesbegeleiding

Doelgroep

Intervisiebegeleiders en beslissingnemers mbt het begeleiden van intervisie in de organisatie
Opgelet: enkel organisaties binnen de social profit sector komen in aanmerking, m.u.v. openbare organisaties.

Opleidingsderde

Carine Drijkoningen, Itineris-advies

Data en locatie

Code
HR.IV20-OL
Data
1 oktober en 15 oktober 2020
Uren
9 u 00 tot 12 u 15
Inschrijven

Hiervoor kan je niet meer inschrijven.

Extra informatie

We gebruiken zoom. De deelnemers kunnen hierdoor ook in kleinere groepen opgesplitst worden.

Programma

 • Het wat en waarom van intervisie
 • Een kleine blik op de geschiedenis van intervisie, reden van succes in de jaren 70 en reden van verval in de jaren 80
 • De randvoorwaarden bij intervisie
 • Wat is een  goede intervisiecase? Hoe formuleer ik een intervisievraag?
 • De basisstructuur van intervisie
 • Het profiel van een intervisiebegeleider
 • Nodige vaardigheden
 • Dieper ingaan op “de kunst van het vragen stellen”
 • Soorten intervisie: mix van methodieken (ook: oplossingsgerichte intervisie)
 • De groei van een intervisieteam volgens de piramide van Lencioni  (basisfactoren voor succesvolle intervisie)
 • Belang van gestructureerde aanpak: voorbeeld van stappenplannen van de Socratische methode en de Balintmethode voor intervisie – ruimte voor bespreking eigen aanpak: wat werkte, wat minder?
 • Oefencases in 2 cirkels (een groepje in de binnencirkel dat intervisie doet en een  buitencirkel die observeert en feedback geeft)
 • Rol van de intervisiebegeleider in de eigen organisatie
 • Leren uit succesverhalen (positieve intervisie)
 • Beantwoorden van vragen

  Inschrijven

  Hiervoor kan je niet meer inschrijven.
   

     

  VRAGEN OF OPMERKINGEN

   Contacteer Esther Ongenaed van het team administratie
  of Bert Decoster van het team levenslang leren.