Kies RAAK!

Kies 'Rijk Aan ArbeidsKansen'

Vanaf september 2019 dagen drie Vlaamse vormingsfondsen werkgevers uit om van diversiteit een speerpunt te maken. Ben je een werkgever van een
  • socioculturele organisatie,
  • kinderdagverblijf,
  • gezondheidsinstelling en -dienst,
  • of een opvoedings-huisvestingsorganisatie,

laat je dan inspireren door acties voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Of ondersteun werknemers, die tot een kansengroep (dreigen te) horen, in hun werk.

 
KIES HOE?

Kies uit het ‘diversiteit à la carte’-menu een actie waar jouw organisatie mee aan de slag gaat!

KIES WAT?

Op het 'diversiteit à la carte'-menu staat:


 
  

  
 
  Armoede en sociale uitsluiting
                                                                                                   
   
 

  
 Instroom           

 

      

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Leen De Wolf  of Lise Kamers van het team vormingsfondsen.
Of mail naar vormingen(at)vivosocialprofit.org .