Kies ‘Rijk Aan ArbeidsKansen’!

Wil je van diversiteit een speerpunt maken?

En ben je werkgever in de sector Kinderopvang, de Opvoedings -en huisvestingssector, de Socioculturele sector of de Vlaamse Welzijnssector?

Ondersteun dan je werknemers of cliënten die tot een kansengroep (dreigen te) horen met één van deze acties.