Wat houdt het LDE-vormingsaanbod in?

We hebben een gamma aan vormingen waarmee we zoveel mogelijk aansluiten op gesignaleerde vormingsbehoeften op de werkplek van LDE-ondernemingen en de verwachtingen binnen het nieuwe decreet.

In het VIA4 is vastgelegd dat alle vormingen moeten kaderen in:
  • versterking beroepsoverstijgende competenties
  • permanente vorming dienstverlenende activiteiten
  • loopbaanontwikkeling
  • persoonlijke ontwikkelingsplannen
  • implementeren kwaliteitsmodel

Wat hebben we jou te bieden? Veel!

Kalenderaanbod

Subsidies