Subsidies voor vormingen

Bij het Vormingsfonds LDE kun je een financiering aanvragen voor een heel aantal vormingen.

Ontdek via ons filmpje in iets meer twee minuten, via ons beeldverhaal of een schematisch overzicht wat allemaal kan, zolang het budget het toelaat.
Meer weten over de algemene voorwaarden, de procedure en betaling? Klik hier.

 
 Soort vorming 
 Klik door voor meer info

 E-leren 
   Individuele coaching 
   Inhouse binnen of buiten kalenderaanbod
   Vorming met interne opleider
   Kwalificerende opleiding aan een vormingsinstelling
   Taalondersteuning op de werkplek
   Lancering in het najaar als er een restbudget is
 Incentive vormingen of individueel dossier: tussenkomst voor deelname aan
 studiedag/infosessie/workshop


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Mady Decorte of Livvy Pijls van het team vormingsfondsen.
Of mail naar vormingen(at)vivosocialprofit.org.