Kalenderaanbod

Voor werknemers van een LDE-onderneming

Ook in 2018 financiert het Vormingsfonds Lokale Diensteneconomie een kalenderaanbod. Naast een aanbod voor het versterken van de competenties van de doelgroepwerknemer en van de kwaliteitsvolle begeleiding van de doelgroepwerknemers op de werkvloer, is er ook een aanbod voor andere werknemers in een LDE-onderneming.  
     

HR-Webinars 2017en 2018

VIVO organiseert, in samenwerking met INOM, webinars over actuele HR-thema’s waarop ook LDE-medewerkers zich kunnen inschrijven.
Meer informatie over de HR-webinars .
  

Kalenderaanbod 2018

Kijk in onze brochure met het vormingsaanbod 2018.

Vormingen voor doelgroepwerknemers
 Lesgever
 Voorjaar
Najaar
Hoe moet ik dat nu zeggen? DialoogPlus
Gent-Antwerpen
Leuven-Genk
Ik kies om sterk te staan in mijn job en in mijn team Mentor vzw Antwerpen-Gent
Genk-Leuven
Omgaan met papieren
Groep INTRO Kortrijk-Leuven
Lummen-Hoboken
Plannen en organiseren
Groep INTRO Brussel-Hasselt
Aalst-Hoboken
Rust in je hoofd, veerkracht op je werk
DialoogPlus
Aalst-Turnhout
Kortrijk-Gent
Wat maakt je zo boos? Impuls Genk-Gent
Turnhout-Brussel
Zelfgestuurd werken (2 dagen)
Vonst
Antwerpen
Waregem
       
Vormingen voor LDE-medewerkers
 Lesgever
 Voorjaar  Najaar
Anders omgaan met stress en de uitbouw van je eigen veerkrachtigheid Huis voor Veerkracht Hasselt-Gent-Kortrijk Antwerpen-Brussel
Coachend begeleiden van doelgroepwerknemers
(lerend netwerk)
Kwadraet
Brussel-???
Inclusief jobdesign
(0,5 dag, ev gevolgd door procesbegeleiding)
 I-Diverso Antwerpen
Gent
Omgaan met oudere werknemers Mentor vzw Gent-Genk-Brugge
Antwerpen-Leuven
Omgaan met verandering en weerstanden Impuls
Antwerpen-Gent-Brussel Turnhout-Aalst
POP/doorstroomgericht werken (3 dagen) Vonst
Brussel
Brussel
Werkplezier bij jouw medewerkers Groep INTRO Hoboken-Leuven Hasselt-Gent-Kortrijk
   
NIEUW:
Gezamelijke vorming voor LDE-sociale-werkplaatsen, nl.: Basiscursus begeleiders op de werkvloer. Benieuwd?

    
Meer weten over het kalenderaanbod?
       
   
     

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Mady Decorte of Livvy Pijls van het team vormingsfondsen.
Of mail naar vormingen(at)vivosocialprofit.org.