Lokale diensteneconomie

Bij de start van het nieuwe decreet op 1 april 2015 tikte de lokale diensteneconomie af op 225 erkende lokale diensteneconomieondernemingen, samen goed voor 1.786,07 VTE-tewerkstelling. Naar rechtsvorm, schaalgrootte en dienstenpalet van de LDE-ondernemingen is er een grote variatie. Maak kennis met de sector via het filmpje Wegwijs in sociaal ondernemen: lokale diensteneconomie van in|C.

Wil je mee zijn? In het net verschenen boek ‘Lokale diensteneconomie. De sector en het nieuwe decreet’ bespreken de auteurs zeer concreet vragen rond bijvoorbeeld kwaliteitszorg en duurzaamheidsrapportering, minimale schaalgrootte, toeleiding, instroom en de inzet op doorstroom van kandidaat-werknemers.

 

Vormingsaanbod

Elk jaar opnieuw stellen het Vormingsfonds Lokale Diensteneconomie (LDE) en de Koepel Lokale Diensteneconomie specifiek voor de LDE-ondernemingen weer met zorg een spectrum van vormingen samen. Daarnaast kun je bij ons ook terecht voor subsidies voor vormingen.
  

Meer weten?

 

Ontdek in twee minuten wat we voor jou kunnen betekenen.

 

   
   
     
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Mady Decorte of Livvy Pijls van het team vormingsfondsen.
Of mail naar vormingen(at)vivosocialprofit.org .