Missie

Dit is waar VIVO en de Vlaamse vormingsfondsen voor gaan:
Voor de Vlaamse social profitsector creëren en organiseren we inspirerende en veelzijdige acties om
 • mensen naar de sector toe te leiden
 • huidige werknemers en hun organisaties te versterken
Met aandacht voor diversiteit, kansengroepen en werkbaar werk.
Daarvoor werken we samen met partners en het beleid.

Ideaal aanspreekpunt

VIVO is de enige paritair beheerde Vlaamse overkoepelende organisatie voor de social profit binnen het domein ‘vorming/arbeidsmarkt’. We zijn het ideale aanspreekpunt voor
 • sociale partners
 • overheid
 • de social profitorganisaties

We pleiten voor een dienstverlening waar de patiënt, cliënt of deelnemer centraal staat. En ook voor maatschappelijke solidariteit en solidariteit onder werknemers.

Samenwerken

Samenwerken en complementariteit vinden we erg belangrijk. We gaan dan ook graag partnerschappen aan. Dit doen we met eigen stakeholders zoals: sociale partners, federaties, fondsen, Vlaamse overheid, organisaties. En met externe organisaties: onderwijs, regionale partners en overheden, opleidingsverstrekkers.

Expertise

Om de social profit te ondersteunen, bouwen we continu expertise op over deze vier thema's:

 • diversiteit
 • agressiebeheersing
 • levenslang leren en competentiemanagement
 • aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt

We zetten deze expertise proactief in in deze thema’s. We trekken en betrekken de sociale partners en de social profitorganisaties ook mee in deze vernieuwing. We zetten in op werkplekleren, loopbaanontwikkeling, talentmanagement, nieuwe leervormen, werkbaarheid, cultuursensitieve zorg, enz.

We vertalen de evolutie van in deze thema’s naar de eigenheid van de verschillende sectoren. Op die manier sensibiliseren we organisaties en zetten we hen aan tot actie. We doen dit altijd samen met de sectorale sociale partners én de vormingsfondsen die ze vertegenwoordigen. Daarom willen we ook onze themawerking verder laten samensmelten met de operationele acties van de vormingsfondsen waar het accent op kansengroepen ligt. Zo schrijven we samen met deze vormingsfondsen een ‘1+1=3’ –verhaal.

Hoe doen we dit?

 • door sectoroverstijgend te denken.
 • door het bieden van kwaliteitsvolle dienstverlening.
 • door de goede dingen te doen (effectiviteit) en ze ook efficiënt te doen.
 • door onze expertise/competenties, zowel thematisch als sectoraal, in te zetten en te verhogen.
 • door te investeren in samenwerkingsverbanden met stakeholders die actief zijn rond dezelfde thema’s.
 • door onze acties te ‘monitoren’.
 • door te informeren, te adviseren en acties uit te bouwen voor onze organisaties, hun werknemers en potentiële instromers in de sector.

Leer ons team kennen.