Omgaan met conflicten

Leerdoelstelling

Inzicht geven in de processen die bepalend zijn voor het ontstaan, escaleren en oplossen van conflicten. De opleiding biedt je een aantal handvaten om beter met conflicten om te gaan op de werkvloer. Aan de hand van concrete cases en het aanreiken van het model van logische niveaus van Bateson bekijken we de mogelijke oplossingen. Zo ben je ook beter bewapend om andere (gelijkaardige) problemen de baas te kunnen.


Uren
2 dagen van 9u30 tot 16u30
Deelnemers:
Minimum 10 - maximum 15
Prijs:
Gratis in kader van Sectoraal aanbod
Opleidingsderde: 
SST - Vonst
Doelgroep:
Begeleiders op de werkvloer van een sociale werkplaats die de basiscursus volgden.
Deze opleiding is een vervolg hierop.


Opleidingscode
 Datum
 Plaats
SWP.20-CON-001
1/10 - 8/10/2020
De punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge


Programma

Er gaat veel tijd naar ervaringsgericht leren, werken vanuit de deelnemers. Tijdens de opleiding vertalen we theoretische inzichten naar concrete praktijkvoorbeelden. We maken gebruik van verhelderende oefeningen en concrete cases uit de werkplaatsen zelf.

Deze cursus is een module behorende bij de langdurige opleiding begeleiders op de werkvloer.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Beeldvorming rond conflicten
  • Ontstaan van conflicten
  • Blikvernauwing
  • Bepalen van strategieën en zoeken naar creatieve oplossingen
  • Zoeken naar praktische richtlijnen voor het hanteren van conflicten
  • Valkuilen in onderhandelen met betrekking tot conflicten
  • Specifieke cases met betrekking tot conflicten worden geanalyseerd en besproken


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Philippe Degelin van het team levenslang leren
of Jessica De Bruyn van het administratieve team.