Omgaan met en preventie van agressie

Leerdoelstelling

Het ontwikkelen en versterken van vaardigheden en methodieken om agressieve situaties te deëscaleren en de touwtjes in handen te houden in moeilijke contacten. Leren om, bij agressie of de dreiging daarvan, controle over de situatie te nemen zonder zelf agressie te gebruiken. En dit op zo’n manier dat het verdere communicatie met de persoon die agressief is of dreigt te worden mogelijk maakt.

Uren: 
2 dagen van 9u tot 16u30
Deelnemers: 
Minimum 8 - maximum 14
Prijs:
Gratis in kader van Sectoraal aanbod
Opleidingsderde: 
Impuls vzw
Doelgroep:
Begeleiders die willen leren omgaan met agressie en meer tips willen over preventie van agressief gedrag


Opleidingscode 
Datum 
Plaats 
SWP.20-AGR-001
21/04 - 28/04/2020
Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven


Programma

Impuls vzw ontwikkelde de visie dat agressie bekeken moet worden vanuit alle polen die een invloed hebben op het agressieve gedrag. We onderscheiden volgende polen:
A) de cliënt: wat is de boodschap van de agressie? Hoe uit zich de agressie?
B) de begeleider/hulpverlener: welke houding en vaardigheden bij agressie? Welke competenties heeft deze (te ontwikkelen)?
C) de context: hoe bepalen randvoorwaarden en hoe de hulp- of dienstverlening georganiseerd is, de agressie?

1. Methodes aanleren en inoefenen om agressie of de dreiging ervan te stoppen
Het gaat hier om beschermingstechnieken, methodes om de agressie te stoppen en methodes omtrent verbale en mentale dreiging. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen frustratieagressie en instrumentele agressie en de specifieke aanpak van beiden. Ook worden fases in dreigende situaties onderscheiden en worden verschillende momenten van ingrijpen aangeleerd. Hoe vlugger men kan ingrijpen, hoe minder kans er is dat de situatie escaleert. Naast de beschermingstechnieken en methodes om geweld te stoppen, komen ook methodes aan bod om om te gaan met verbaal geweld en mentaal geweld.

2. Houding
In een situatie met geweld of de dreiging daarvan terechtkomen, brengt altijd gevoelens mee voor de begeleider in kwestie. Hoe hij/zij op zo'n moment met die gevoelens omgaat, heeft grote invloed op het verloop en de ‘afloop’ van een situatie. De manier waarop hij/zij de betrokkene stopt, is niet los te koppelen van de eigen gevoelens en houding van dat moment. Zo zullen bijvoorbeeld paniek- of agressieve reacties steeds stress toevoegen aan de situatie.

Door oefeningen rond houding, gevoelens en begrenzing onderzoekt de deelnemer haar/zijn huidige houding bij agressie. Vanuit dat inzicht kan er daarna met verandering (stressvermindering) geoefend worden en wordt het werken met de aangeleerde methodes verdiept.

3. Oefening
Een ruim gedeelte van de tijd besteden we aan het effectief experimenteren en inoefenen van de geleerde technieken, gekoppeld aan de eigen houdingsinzichten. Elke deelnemer kan zijn/haar specifieke situatie brengen en specifieke vragen worden hier beantwoord. Om dit te bereiken werken we met rollenspelen en incidentbesprekingen.
Er zijn:
- waarnemingsoefeningen rond emoties
- ervaringsoefeningen rond basishouding
- oefeningen rond begrenzing en positionering


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Philippe Degelin  van het team levenslang leren
of Jessica De Bruyn van het administratieve team.