Omgaan met kansarmoede en diversiteit

Leerdoelstelling

In deze opleiding leer je de achtergronden van armoede, armoederisico en diversiteit kennen. We leggen ervaringskennis van doelgroepmedewerkers samen met wetenschappelijke kennis en ieders eigen praktijkkennis. Zo leer je de signalen van armoede op de werkvloer beter herkennen en begrijpen. Daarnaast verken je een oplossingsgerichte aanpak. Concrete good practice die leidt tot een verbetering van het contact met de (kans)arme collega en tot een empowerende werkcontext die maatschappelijk zwakkere medewerkers in hun kracht zet.

Uren:
2 dagen van 9u30 tot 16u30
Deelnemers:
Minimum 5 - maximum 15
Prijs: Gratis in kader van Sectoraal aanbod
Opleidingsderde: 
Cedes vzw
Doelgroep:
Begeleiders van kwetsbare doelgroepwerknemers


Opleidingscode 
Datum 
Plaats
SWP.20-ARM-001
22/09 - 29/09/2020
De kriekelaar - Schaarbeek

Programma

De lesgevers werken vooral met voorbeelden uit de praktijk en doen af en toe een inhoudelijke inbreng. We bouwen de opleiding op in dialoog met de deelnemers en op basis van hun ervaringen via groepsbesprekingen en discussie.

Dag 1

  • armoede leren begrijpen: de buitenkant en de binnenkant van de armoede leren zien door even in de (versleten) schoenen te gaan staan van kwetsbare collega’s (werknemers)
  • armoede herkennen op de werkvloer: met voorbeelden uit de praktijk bouwen we een schema op dat signalen van (kans)armoede op de werkvloer leert decoderen (denk aan: problemen met stiptheid, hygiëne, zelfvertrouwen, gezag aanvaarden, uithoudingsvermogen,…)

Dag 2
  • Armoede samen aanpakken op de werkvloer
    • Een goed en eerlijk CONTACT met kwetsbare werknemers is de eerste voorwaarde tot verbetering; een goed contact rust op 4 poten…
    •  Een goed CONTRACT met kwetsbare werknemers betreft solidariteit én begeleiding, en berust op rechten en plichten bij beide partijen 
  • ‘Contact’ en ‘contract’ met kwetsbare werknemers: hoe ga ik dat concreet waarmaken?


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Philippe Degelin van het team levenslang leren
of Jessica De Bruyn van het administratieve team.