Omgaan met maatschappelijke kwetsbaarheid

Leerdoelstelling

 • Benoemen welke maatschappelijke kwetsbaarheid je ziet bij werknemers en wat de gevolgen hiervan zijn op de werkvloer
 • Leren hoe je gedrag kan bijsturen
 • Inzicht krijgen in wat een ontschuldigingsproces betekent
 • Inzicht krijgen in het wantrouwen dat mensen uit generatiearmoede met zich meedragen
 • Minimaal 3 resultaatsgebieden benoemen waarmee je voor jezelf kan aftoetsen of je empowerend/versterkend te werk gaat met een maatschappelijk kwetsbaar persoon

 

Uren: 
2 dagen van 9u tot 16u30
Deelnemers: 
Minimum 6 - maximum 15
Prijs:
Gratis in kader van Sectoraal aanbod
Opleidingsderde: 
I-Diverso 
Doelgroep: 
Begeleiders van maatschappelijk kwetsbare doelgroepwerknemers die oplossingsgerichte technieken zoeken

 

Opleidingscode 
Datum 
 Plaats
SWP.20-MKW-001
10/03 - 29/10/2020
I-Diverso, Spitaalpoortstraat 51, 9000 Gent

 


Programma

We werken ervaringsgericht en vertrekken vanuit de praktijk, wat kennen en kunnen de deelnemers al. Er komen diverse methodieken aan bod, aangepast aan de verschillende leerstijlen.
Deelnemers brengen tijdens de opleiding minimum één case mee die zich voordoet op hun eigen werkvloer en waarin ze beter willen leren omgaan met de kwetsbaarheid van die betreffende persoon.

Korte inhoud van de opleiding:

 • We delen onze ervaringen met dit thema en van daar uit maken we onderverdelingen in verschillende soorten kwetsbaarheid.
 • Wat zijn de gevolgen hiervan voor het gedrag op de werkvloer
 • Armoede leren begrijpen: a.d.h.v. vele reële voorbeelden de buitenkant en de binnenkant van de armoede leren zien door even in de (versleten) schoenen te gaan staan van kwetsbare collega’s (werknemers)
 • Verschil nieuwe armoede en generatiearmoede duiden a.d.h.v. getuigenissen
 • Beschuldiging en ontschuldiging in de maatschappij
 • Wantrouwen en vertrouwen bij mensen met een gekwetste binnenkant
 • Gedrag bijsturen: bijleren is veel gemakkelijker dan afleren, empowerend of versterkend werken
 • Op een steekkaart verzamelen we tips vanuit de ervaringen van andere begeleiders
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Philippe Degelin van het team levenslang leren
of Jessica De Bruyn van het administratieve team.