Onbeperkt talent

We realiseren dit project samen met VersoGTB en heel wat ondersteunende partners. 
Met de steun van ESF.
74.6 % van de Vlaamse beroepsbevolking is aan het werk. De werkzaamheidsgraad van mensen met een beperking, een aandoening of een ziekte bedroeg in 2018 echter maar 45,8 %. De social-profitsector doet het helaas niet beter dan andere sectoren qua tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking.

Het loont de moeite om mensen met een arbeidsbeperking meer kansen te geven om te participeren op de arbeidsmarkt, want er is een groot tekort aan arbeidskrachten in de social profit. De mismatch tussen arbeidsvraag en –aanbod kunnen we oplossen door bijvoorbeeld in te zetten op jobcrafting, functie creatie, werkplekleren,… waardoor we de groep van mensen met een arbeidsbeperking kunnen activeren op de arbeidsmarkt.

De social-profitsector wil daarom met het ESF-project ‘Onbeperkt talent (in de social profit)':
  • expertise opbouwen rond de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking in de sector.
  • werkzoekenden met een arbeidsbeperking empoweren door hen gerichte informatie aan te bieden over de social-profitsector.
  • werkgevers de nodige ondersteuning en begeleiding bieden bij het tewerkstellen van mensen met een arbeidsbeperking.
  • structureel ingebouwde ontmoetingskansen creëren tussen werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers uit de sector en hen daarbij binnen de voorziene mogelijkheden verder begeleiden door een duurzame samenwerking tussen werkgevers en de intensieve arbeidsbemiddeling en jobcoaching, naar het model van Talentoscoop ( positief gevalideerd ESF-project 2019).

Met het project ‘Onbeperkt talent (in de social profit)’ zullen we van januari 2020 t.e.m. december 2021:
  • bestaande tools voor werkzoekenden en werkgevers aanpassen en nieuwe tools ontwikkelen.
  • workshops organiseren voor werkgevers over het aanwerven van mensen met een arbeidsbeperking.
  • nagaan hoe we het concept van social-profitsalons uit het project Ieder talent telt kunnen aanpassen naar de doelgroep werkzoekenden met een arbeidsbeperking.  
     

MEER INFO?

Stel je vraag aan Steffie Jalhay van het team diversiteit