Oordeel in je voordeel

Leerdoelstelling

Je krijgt meer zicht op de beweegredenen van je eigen handelen en spreken en op die van de anderen.
Je leert op een constructievere manier omgaan met conflicten. Een ‘basispakket’ aan tools zal je helpen om je helder uit te drukken en om moeilijke boodschappen minder persoonlijk te nemen door te horen wat er écht wordt gezegd.

Opleidingscode: 
SWP.20-OV-001_IC tot SWP.20-OV-010_IC
Datum en uren:
Onderling overeen te komen met de lesgever
Plaats: Deze 2-daagse opleiding gaat door in de werkplaats
Deelnemers: Minimum 6 - maximum 12
Prijs: Gratis in kader van het Sectoraal aanbod
Opleidingsderde:   Corrylaura Van Bladel of Monie Doodeman

Aandachtspunten

Deelname van de begeleider is verplicht.
Voorzie een voldoende ruim en rustig opleidingslokaal.

Tijdens deze opleiding werken we met het model van Geweldloze Communicatie ontwikkeld door Dr. Marshall Rosenberg. Centraal hierin staat de intentie van verbinding, een basisbehoefte aan autonomie en de behoefte om bij te dragen aan het welzijn van onze medemens. We oefenen in deze opleiding uitgebreid de basisvaardigheden van dit model.

Programma

We illustreren het theoretisch kader met vele voorbeelden uit de praktijk om het voor de deelnemer zo herkenbaar mogelijk te maken. Deze voorbeelden kunnen we afstemmen op thema’s die in de organisatie aan de orde zijn.

Onderstaande thema’s komen aan bod:
 • Hoe kan ik het onderscheid maken tussen feiten die ik waarneem en de manier waarop ik ze interpreteer?
 • Op een constructieve manier omgaan met conflicten
 • Je bewust worden van de gevoelens en behoeften die schuilen onder de woorden die we gebruiken
 • Actief luisteren naar de anderen en ontdekken wat er voor hen belangrijk is
 • Bewustwording van eigen patronen die je belemmeren om anders te reageren en hoe hier oplossingsgericht mee aan de slag gaan
 • Het helder onderscheiden van verantwoordelijkheden in een conflict
Oefeningen:
 • Oefeningen om je helder uit te drukken
 • Oefenen om boodschappen minder persoonlijk te nemen
 • Oefenen om te zien dat iedereen verschillende behoeften heeft
 • Oefeningen om bewust te worden van hoe je luistert en welke invloed dat heeft
 • Oefeningen omtrent de eigen werksituatie, soms per 2 of in kleine groepen en soms met de volledige groep
 • Inleefoefeningen en rollenspelen op een heel veilige en aangename manier


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

  Contacteer Philippe Degelin  van het team levenslang leren
of Jessica De Bruyn van het administratieve team.