DE KEI vzw richt zich met haar vormingsaanbod in de eerste plaats tot personen met een lichte tot matige verstandelijke handicap die bekwaam zijn om te werken in een maatwerkbedrijf of in het reguliere arbeidscircuit mits speciale maatregelen of die via het systeem van begeleid werken, vrijwillig worden ingeschakeld. Het aanbod wordt opgebouwd rond de verschillende levensdomeinen en levensaspecten.Zij bevordert de zelfstandigheid van haar deelnemers, zodat zij meer op hun eigen benen kunnen staan en hun afhankelijkheid ten aanzien van ouders, begeleiders en familie vermindert. We werken zo mee aan persoonlijke ontplooiing en stimuleren hen tot culturele en maatschappelijke participatie.