Mentor versterkt de competenties van werkzoekenden en werknemers én ondersteunt werkgevers in het uitbouwen van een duurzaam loopbaanbeleid.
Daartoe
Inspireren én adviseren we organisaties vanuit onze expertise in het coachen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Creëren we vanuit een warm contact met werkgever én werknemer een vernieuwende aanpak in de uitdagingen en vraagstukken die met elke fase van de loopbaan gepaard gaan.

Onze missie en visie zetten we dagelijks met 30 medewerkers om in volgende concrete activiteiten.
Mentor versterkt de competenties van werkzoekenden en werknemers:

Oriëntering van werkzoekenden en werknemers:oriëntering en assessment
samen op zoek naar een job
beroepsopleidingen met coaching en stage
job- en taalcoaching op de opleidingsvloer
loopbaanbegeleiding
job- en taalcoaching op de werkvloer
opleidingen op maat, oa. IT-opleidingen
open opleidingsaanbod: Mentor Academy
outplacement

Mentor ondersteunt werkgevers in het uitbouwen van een duurzaam (loopbaan)beleid:

verlenen van advies en ondersteuning op alle domeinen van het HR-beleid en doorheen alle fasen van de HR-cyclus
om een duurzaam loopbaanbeleid te kunnen voeren, is het van essentieel belang dat organisaties ook op andere werkdomeinen sterk staan
uitvoeren van haalbaarheidsstudies
verlenen van strategisch, financieel, organisatorisch en commercieel advies

Mentor creëert een vernieuwende aanpak in de uitdagingen en vraagstukken die met elke fase van de loopbaan gepaard gaan.

Innovatie is voor ons geen loos begrip. We geloven niet in standaardoplossingen. Elke vraag is uniek en dus ook onze aanpak.
Via innovatieve projecten bouwen we expertise op waarmee we de klant en de doelgroep nog beter kunnen bedienen.