Zorg-Saam is een vormingsinstelling, gespecialiseerd in zorg, die inspireert tot meer autonomie en mondigheid van personen met een zorgbehoefte en hun omgeving. Tegelijk beweegt Zorg-Saam de zorgverleners tot een respectvolle benadering van personen met een zorgbehoefte en versterkt Zorg-Saam de draagkracht van informele en professionele zorgverleners. Daarvoor ontwikkelt Zorg-Saam kwaliteitsvolle vormingen: met aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving, de actuele noden in de zorg en de toenemende diversiteit.
Tijdens onze vormingen benadrukken we de kwaliteit van het leven, samenwerken, ruimte om individueel te ontplooien, respect, verbondenheid en openheid. In de vorming wordt steeds ingespeeld op de dagelijkse realiteit van de deelnemers en hun actieve betrokkenheid wordt gestimuleerd.
Zorg-Saam ontwikkelde een sterke deskundigheid op volgende domeinen:
1. Deskundige zorg (o.a opvoeden van (zorgen)kinderen, dementie, psychiatrie, rouw en verlies...)
2. Zelfzorg (als zorgverlener)
3. Verbindend en respectvol communiceren
4. (H)erkennen en ondersteunen van mantelzorgers
5. Inspiratie voor zorgzaam leiding geven
6. Diversiteit: zorgzaam samenleven voor iedereen