Wie zijn we
Ons verhaal
In 1991 startte HIVSET met de nu nog steeds populaire opleiding 'Leiderschap in Zorg' (de toenmalige 'kaderopleiding') en een opleiding bejaardenzorg. Dit zorgde vanaf 1994 voor de oprichting van de volwaardige en autonome vzw Vormingscentrum Hivset.

Continu inspelend op de vragen van het werkveld bleef zowel ons aanbod als ons doelpubliek gestaag verder groeien. Inmiddels kan vrijwel elke organisatie, team als persoon bij ons terecht voor vorming, advies, coaching en procesbegeleiding.

Daarnaast zijn we ook actief in diverse gesubsidieerde projecten zoals de erkenning van buitenlandse diploma's, het aanleveren van ervaringsbewijzen en het trainen van mentoren.

We hechten enorm veel belang aan kwaliteit en tevredenheid, onze werking werd bekroond met het Qfor-GOLD kwaliteitslabel.

Onze visie
Ons DNA ontlenen we van de visie van de Gasthuiszusters van Turnhout. Voor ons is elke persoon van onschatbare waarde, een diamant die we mee willen laten schitteren. We kunnen deze ambitieuze doelstelling waarmaken door onze vormingen, trainingen, opleidingen, projecten en coaching regelmatig te toetsen aan 4 kernwaarden.

Onze focus op vorming en begeleiding
Verbindend
Met warme zorgzaamheid, vertrouwen en aandacht voor elkaar

Vernieuwend
Continu bijblijven met de meest actuele inzichten en noden

Betrokken
In goede verstandhouding, een aangename sfeer en open communicatie

No nonsense
Laagdrempelig, to the point en gefocust op de dagelijkse realiteit