"Vokans staat voor Vormings-en OpleidingsKANSen.
De drijvende kracht van de vzw Vokans (Brussel) ligt in haar maatschappelijke opdracht.
Enerzijds: vormen, opleiden, trainen, begeleiden en coachen van mensen om zo hun competenties te versterken en hun tewerkstellingskansen te verhogen.
Anderzijds: werkgevers en leidinggevenden ondersteunen op de werkvloer in het selecteren, aanwerven en opleiden van personeel, werkplekleren, leidinggeven, mensen leren evalueren en competentiemanagement.
‘Werken’ is voor ons de belangrijkste factor in de sociale integratie en persoonlijke ontwikkeling en is de motor van economische groei. Het besef daarbij dat onze (HR) dienstverlening in de toekomst alsmaar belangrijker wordt, geeft de Vokans-medewerker zinvol werk, goesting en motivatie voor de job."