De opdracht van Vormingscentrum Hivset kan je omschrijven als :
• ... een gespecialiseerd vormingscentrum voor de gezondheids- en welzijnssector
• een centrum waar deskundige begeleiding geboden wordt naar een passende opleiding of naar passend werk
• uitermate klantgericht en flexibel
• innoverend
• een organisatie met een sterk maatschappelijk engagement
Het Vormingscentrum HIVSET verstrekt een breed aanbod van vormingen en navormingen gericht op de gezondheids- en welzijnssector. We richten ons daarbij op zeer diverse doelgroepen.