Alles over het potje! - IN COMPANY

Zindelijk worden, in een rustige en speelse sfeer.

Programma

Wat kan, wat kan niet? Wat mag, wat mag niet? Wat is aanvaardbaar, wat niet?
Binnen elke cultuur heersen er wetten en regels. Zijn deze regels wel conform de biologische en geestelijke ontwikkelingsprocessen die een kind ondergaat?
Wat mogen wij verlangen? Hoe pakken we het aan?

INHOUD
- Hoe zie je dat een kind klaar is om zindelijk te worden?
- Hoe begeleid je het zindelijkheidsproces?
- Hoe vermijd je een machtsstrijd?
- Gevolgen op lange termijn bij een verkeerde begeleiding
- Hoe reageren bij ongelukjes?

WERKVORM EN METHODIEKEN
De lesgevers van VIAC vzw werken op een interactieve wijze:
- Er wordt ingegaan op de ervaringen van de deelnemers
- Concrete situaties worden aangegeven door de deelnemers
- Er wordt gereflecteerd rond de dagelijkse werking
- Er is ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers onderling én de lesgever.

In elke vorming zitten volgende elementen:
- Een theoretische uiteenzetting
- Aanbreng van herkenbare voorbeelden
- Reflectie in groep, met respect voor ieders referentiekader.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groeps- en gezinsopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.

DUUR
1 dag.

OVER DE LESGEVER
De lesgevers van VIAC vzw worden geselecteerd op basis van hun expertise, ervaring in het lesgeven, ervaring in het werkveld en hun kennis van de doelgroepen.
VIAC geeft reeds 30 jaar les aan groepen in de thuiszorg, woonzorgcentra, kinderopvang, dienstensector, overheidsdiensten …

CONTACTGEGEVENS
Saskia Janssens
Tel: 02/365 07 51
Mail: saskia.janssens@viac.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
- beamer en scherm
- bord of flip-over

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 6 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 20 Opleider: VIAC vzw
Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Sector(en):
Kinderopvang