Bijtgedrag - IN COMPANY

Na deze opleiding kunnen de deelnemers:

- correct omgaan met bijters
- gedrag bespreekbaar maken naar ouders
- omgaan met het slachtoffer op een correct manier
- correct observeren van het verdere gedrag van het kind
- analyseren van probleemgedrag en hier juist op reageren
- een aanpak hanteren die leefgroep breed wordt uitgedragen.

Programma

Naast het herkennen van een ‘bijter’ ook vooral leren om hiermee correct om te gaan zowel naar het kind zelf, de ouders als het kind dat slachtoffer werd van een bijtaanval alsook met de ouders.
Hoe pakken we dit aan? Verschillende communicatie- en observatie technieken worden onder loep genomen
Verschillende methodieken van belonen worden besproken.

WERKVORM EN METHODIEKEN
- Theoretisch kader rond bijten en de problematieken hierrond
- Casussen
- Groepsbespreking
- Opstellen 10 tips kaart met de groep.

VOOR WIE
Medewerkers gezinsopvang in en groepsopvang.

DUUR
1 dag

OVER DE LESGEVER
Sophie Van Antwerpen
Ziekenhuisverpleegkundige en pediatrisch verpleegkundige. Met 23 jaar voltijds werkervaring in de ziekenhuiswereld. Leerkracht en opleidingscoördinator bij CVO LBC Berchem, richting personenzorg, kraamzorg en begeleider in de kinderopvang.

OF

Kristien Nelen heeft een ruime ervaring als leerkracht binnen de opleiding begeleider in de kinderopvang en als verantwoordelijke van een kinderdagverblijf. Daarnaast heeft Kristien ook ervaring met het begeleiden van activiteiten als speelexpert.

OF

Lorraine Fortes is psychologisch consulent en werkt als therapeut. Bovendien heeft ze ervaring als pedagogische begeleider binnen de kinderopvang. Ze heeft ervaring als opvoedingsconsulente en kan zowel processen van hulpverleners als ouders in kaart brengen.

CONTACTGEGEVENS
Tel: 0471 97 22 23
Mail: info@vzwdivers.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
- bord
- beamer
- Internet
- water, thee, koffie.

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 9 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 15 Opleider: DIVERS VZW
Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Sector(en):
Kinderopvang