Bodymap: Het belang van beweging voor ontwikkeling van hersenen - IN COMPANY

- Kennis en inzicht verwerven in de neuromotorische ontwikkeling van jonge kinderen.
- Kennis en inzicht in het uitbouwen van een optimale omgeving.
- Kennis en inzicht in de optimale begeleidingsrol om te stimuleren zonder te forceren.
- Doorgeven van een groot aanbod van spelvormen die krachtig inwerken op de ontwikkeling van jonge kinderen.

Programma

Baby’s en peuters bewegen graag. Zij hebben een natuurlijk bewegingsdrang. De ontwikkeling heeft dan ook enkele magische bewegingspatronen in petto die baby’ s en peuters zouden moeten beheersen. De kennis om de juiste prikkels op het juiste moment aan te bieden is hierbij een must. Zo wordt de basis aangelegd voor al het latere leren en bewegen.

WERKVORM EN METHODIEKEN
De vorming gebeurt in 2 delen. Elk deel duurt 3 uur. Een dagopleiding van 6 uur.
Er wordt dieper ingegaan op de vroege neuromotorische ontwikkeling en zintuigelijke ontwikkeling. Dit aan de hand van een presentatie voorzien van veel beeldmateriaal, tal van voorbeelden en tips om direct toe te passen. Bijkomend is er in deel 2 tijd voorzien om een actieplan uit te werken (onder begeleiding) om de geziene materie te integreren in de dagelijkse praktijk. Bij de 2 delen hoort een cursus die op voorhand via wetransfer zal doorgestuurd worden aan de aanvrager van de opleiding.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groepsopvang voor baby’s en peuters.

DUUR
1 dag.

OVER DE LESGEVER
Mogelijke lesgevers:

Liesbeth Verhoeven
- Licentiaat Lichamelijk opvoeding
- Motorisch remedial Teacher
- Oprichter Bodymap
- Auteur van:
- Boek: Stap voor stap: hoe stimuleer ik de motorische ontwikkeling van mijn kind
- Speelkalenders baby, peuter 1 jaar en peuter 2 jaar
- Bewegingsprogramma Fit voor leren voor de kleuterschool
- Online tool: Het ontwikkelingslab van Bodymap: kind-volgsysteem rond bewegingsontwikkeling voor kinderdagverblijven en basisscholen.
- Biba en Loeba: Ketnetprogramma.

Ann De Wilde
- Bachelor Lichamelijk opvoeding
- Auteur van:
- Speelkalender baby’s, peuter 1 jaar , peuter 2 jaar
- Bewegingsprogramma Fit voor leren voor kleuterschool
- Online tool: het ontwikkelingslab van Bodymap: kindvolgsysteem rond bewegingsontwikkeling voor kinderdagverblijven en basisscholen
- Biba en Loeba: Ketnetprogramma.

Tinneke Verlinden
- Licentiate Lichamelijke Opvoeding
- Muzische docente
- Bodymaplesgever.

Lief Graré
- Kleuterleidster met 35 jaar ervaring
- Bodymaplesgever.

Miek Wauman
- Bacehelor Lichamelijke opvoeding
- Bodymaplesgever.

CONTACTGEGEVENS
Liesbeth Verhoeven
Tel: 0495 90 31 45
Mail: liesbeth@bodymap.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Locatie waar er een witte muur of scherm is waar er geprojecteerd kan worden.

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 6 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 30 Opleider: BODYMAP
Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Sector(en):
Kinderopvang