BWP.Als ‘oudere’ maatwerker aan de slag blijven(In Company)

Je gaat na welke veranderingen ouder worden met zich meebrengen en hoe je je daarop kan voorbereiden.

Programma

In overleg met de werkplaats wordt een programma op maat uitgewerkt voor de oudere werknemers.

Programma

Het programma bestaat uit een aantal thema’s die van belang zijn voor de oudere werknemers in het bedrijf. Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen zijn:

Kijken naar onze levensloop en de kenmerken van onze generatie
Betekenis van arbeid en ouder worden in de werksituatie:
Wat is prettig en zinvol aan werken?
Wat kan ik zelf doen, de organisatie, de baas?
Bij wie kan ik terecht als iets minder vlot gaat?
Wat is uitbollen, afronden, doorgeven, afscheid nemen?
Wat zijn mijn angsten, moeilijkheden e.d.?
Terreinen waarop mensen actief zijn buiten het werk o.a. de thuissituatie en de vrijetijd
Informatie over landingsbanen, vervroegde uitstapregelingen, pensioen
Leven in een veranderende wereld: hoe bijblijven?
Wat is belangrijk in het leven: hoe pakken we onze toekomstplannen aan?
Gezondheid en voeding
Fit blijven en fitoefeningen
Kennismaking met vrijetijdsaanbod en voorzieningen
De woonsituatie vandaag en morgen.

Het programma wordt met de beschutte werkplaats afgesproken. De concrete mogelijkheden van arbeidsduurvermindering, jobverandering of vervroegde uittreding worden met de betrokken werkplaatsen uitgewerkt.

De inbreng van en de uitwisseling tussen de deelnemers wordt gestimuleerd. Er wordt vooral stilgestaan bij de eigen belevenis van de arbeidssituatie en de veranderingen die optreden bij het ouder worden, eventuele job - veranderingen, omgaan met jongere collega's,....

Er wordt gewerkt met een vaste opleider die onder meer instaat voor het begeleiden van het groepsproces. Daarnaast wordt voor bepaalde thema’s t beroep gedaan op deskundige inleiders.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 6 Maximum deelnemers: 16 Opleider: DE KEI
Organisator: Vivo Thema: Omgaan met verandering Domein: Persoonlijke vaardigheden