BWP.Einde loopbaan in zicht Groep maatwerk (In company)

Je gaat na welke veranderingen ouder worden, het afbouwen van de loopbaan en op pensioen gaan met zich meebrengen en hoe je je daarop kan voorbereiden.

Programma

Samen met de doelgroepwerknemers gaan we na welke veranderingen (financieel, sociaal, lichamelijk, …) ouder worden en op pensioen gaan met zich meebrengen en hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden.

We vertrekken vanuit de concrete situatie van de deelnemers en de vragen die zij hebben bij het ouder worden, het afbouwen van hun loopbaan en het op pensioen gaan. Samen met hen gaan we op zoek naar antwoorden. Hierbij richten we ons op de plaatselijke situatie wat betreft het aanbod voor senioren.

Programma

Dag 1:
- Kennismaking, onze levensgeschiedenis en ons werk
- Landingsbaan: wat en hoe?
- Uitleg pensioendossier
- Rechten en plichten van de gepensioneerde
Dag 2:
- Veranderingen bij het afbouwen van de loopbaan en het op pensioen gaan: op sociaal vlak (relaties,…), invulling vrije tijd
- Kennismaking met de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding (bejaardenbond, seniorencentrum, bibliotheek,…)
Dag 3:
- Lichamelijke veranderingen bij het ouder worden
- Gezondheid: beweging – voeding – verzorging – hygiëne - medicatie
Dag 4:
- Media als middel om voeling te houden met de wereld rondom ons
- Hoe ervaar ik ouder worden?
- Persoonlijk actieplan: wat ga veranderen? - welke stappen ga ik ondernemen? - Wat zal moeilijk zijn?

We vertrekken vanuit de concrete situatie van de deelnemers en de vragen die zij hebben bij het ouder worden, het afbouwen van hun loopbaan en het op pensioen gaan.

Samen met hen gaan we op zoek naar antwoorden. Hierbij richten we ons op de plaatselijke situatie wat betreft het aanbod voor senioren.

Methodieken: groepsgesprek, visualisatie, zoekopdrachten, sprekers, ev. bezoek,…

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 12 Opleider: Groep Maatwerk
Organisator: Vivo Thema: Omgaan met verandering Domein: Persoonlijke vaardigheden