Driehoekskunde - verdieping - IN COMPANY

Doelstellingen
- Je maakt je de motto’s en principes nog meer eigen aan de hand van casussen uit je eigen werking.
- Je bent en voelt je nog competenter in het samenwerken met het netwerk van je cliënt.
- Je gaat naar huis met concrete handvatten en tools om in te zetten in moeilijk lopende casussen.
- Je wordt geïnspireerd door andere deelnemers.
- Je wordt uitgedaagd in het zetten van volgende stappen in je begeleidingen.
- Je maakt kennis met de 123hoekskit en hoe deze in te zetten in je eigen werking.
- Je wordt uitgedaagd om je casussen vanuit verschillende oogpunten te bekijken.

Programma

Het gezin is de meest vertrouwde omgeving voor een kind. Vroeg of laat vertrouwen ouders hun kind ook toe aan een professional: een dokter, leerkracht, begeleider. Er ontstaat een driehoek tussen kind, gezin en professional.
Mensen met een kwetsbaarheid zijn vaak levenslang op zorg aangewezen. Dit betekent dus een levenslange driehoeksverhouding. Hier spelen verschillende krachten een rol. Driehoekskunde helpt om een balans te vinden tussen alle hoeken van de driehoek.
In deze verdieping gaan we heel sterk transfer maken tussen het theoretische kader van driehoekskunde en jullie eigen casussen. Dit doen we aan de hand van intervisie met het gedachtengoed van driehoekskunde, het gebruik van inspirerende methodieken uit de 123hoekskit en uitwisseling.
Het doel is om jullie verder te inspireren en nog meer tools te geven die omiddellijk inzetbaar zijn in jullie eigen werksetting.

WERKVORMEN EN METHODIEK
- Quiz
- Systeemopstelling
- Rollenspel
- Uitwisseling en interactie aan de hand van inspirerende werkvormen zoals bv de tools uit 123hoekskit
- Zelf ervaren
- Casusbesprekingen a.d.h.v. intervisie
- Afwisselend werken in kleine en grote groep
- Procesanalyse en evaluatie.

VOOR WIE
Dit gedachtengoed is vooral ontwikkeld voor begeleiders, orthopedagogen, psychologen, … die werkzaam zijn binnen de VAPH en merken dat ze botsen in de samenwerking met het netwerk van de cliënt. Maar zeker ook begeleiders uit de bijzondere jeugdzorg zullen hier ook heel wat aan hebben.

DUUR
1 dag

OVER DE LESGEVER

CONTACTGEGEVENS
Jolien De Bruyne
tel: 09/261 57 50
mail: info@konekt.be

SPECIFIEKE WENSEN LOKAAL EN MATERIAAL
- beamer en projectiescherm
- flipchart
- voldoende ruim lokaal om ook opgesplitst (in kleine groepjes) te kunnen werken
- catering

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 6 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 18 Opleider: Konekt
Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector