Een nieuw paar ogen: investeren in kwaliteitsvolle interacties met jonge kinderen door videocoaching - IN COMPANY

Na deze vorming kan de deelnemer:
- aan de slag met videocoaching om begeleiders van jonge kinderen (0-6j) te ondersteunen in kwaliteitsvolle interacties in de opvang
- een zicht hebben op de visie, het concept en de concrete werkwijze van een proces videocoaching
- videobeelden maken aan de hand van concrete handvatten
- videobeelden bespreken aan de hand van het kijkkader 'klein kijken naar kinderen'
- zich sterker voelen in het observeren van kinderen en nadenken over kwaliteitsvolle interactie.

Programma

Deel 1 'Video-coaching: Waarom? Daarom! + De methode’
Deel 2 'Beelden maken: do’s & dont’s + beelden bekijken’
Deel 3 'Beelden bespreken'
Deel 4 ‘Werken aan kwaliteit mbv video-coaching'
De inzichten komen vanuit het onderzoek ‘verBEELDing’ (Arteveldehogeschool) waarin een tool werd ontwikkeld om via videobeelden uit de eigen praktijk te investeren in kwaliteitsvolle interacties met jonge kinderen (0-6 jaar). Kwaliteitsvolle begeleider-kind interacties is de ambitie, videocoaching het middel en pedagogische reflectie het antwoord!

WERKVORM EN METHODIEKEN
Presentatie miv concrete voorbeelden uit de praktijk (kleuteronderwijs en kinderopvang) en interactieve oefeningen in kleine groepjes.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders in de groepsopvang die kinderen tussen 0 en 6 jaar begeleiden.
Leidinggevenden in de groeps- en gezinsopvang 0 - 6 jaar.

DUUR
1 dag

OVER DE LESGEVER
Ann Steverlynck is docent in de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind Arteveldehogeschool Gent. Ze heeft meer dan 10 jaar ervaring als docent in opleidingsonderdelen met focus op ontwikkeling, spel en spelen, creatief en muzisch werken, ondersteunen van spelen en taal, ... Daarnaast heeft ze als onderzoeker expertise in het coachen en begeleiden van teams op het vlak van taalstimulering bij kinderen, spel en spelen, muzisch werken en videocoaching.

CONTACTGEGEVENS
Veerle Dupont
09/223.59.05
veerle.dupont@arteveldehs.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Mogelijkheid om via onze eigen laptop geluid te laten afspelen voor de deelnemers.

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 9 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 20 Opleider: Arteveldehogeschool
Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Sector(en):
Kinderopvang