Focus op baby's - IN COMPANY

Na deze vorming kan de deelnemer:
- stilstaan bij de leef- en ervaringswereld van baby's
- weten wat belangrijk is in het pedagogisch handelen ten aanzien van baby's
- extra inzichten en inspiratie opdoen om baby's te ondersteunen in hun ontwikkeling op diverse terreinen.
- de verschillende momenten (onthaal, spel, verzorging, ...) doorheen de dag en hoe die in de praktijk zijn georganiseerd onder de loep neme vanuit het perspectief van een baby
- vanuit de reflectie over zijn/haar eigen handelen en aanbod ten aanzien van baby's actiepunten formuleren voor hun eigen praktijk.

Programma

Bij baby’s gaat er veel tijd naar zorgtaken en slaap. Bij deze, maar ook andere momenten, kan je heel wat kansen grijpen en creëren om baby’s te ondersteunen in hun ontwikkeling en interactie. In deze vorming zoomen we in op pedagogisch werken met baby’s in de kinderopvang. Alle aspecten van het werk komen aan bod. Hoe kan je tijdens de verzorging gericht aandacht geven en het kind ondersteunen in zijn ontwikkeling? Hoe maak je dit moment speels en interactief? Waar hebben baby’s behoefte aan gedurende verschillende momenten van de dag? Wat zijn interessante speelprikkels? Hoe ga je met hen in dialoog en stimuleer je het onderling contact met andere kinderen? We gaan op al deze vragen in vooral door middel van praktische oefeningen en ervaringsuitwisseling. We bespreken casussen en filmpjes.

WERKVORM EN METHODIEKEN
Er is veel ruimte voor ervaringsuitwisseling en doe- en reflectieopdrachten, vaak in kleine groepjes. Er is bespreking van casussen en filmpjes. Er is ook een presentatie van inzichten en voorbeelden via een PowerPoint presentaties en leergesprekken.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groepsopvang 0-3 jaar.

DUUR
1 dag.

OVER DE LESGEVER
Annelies Roelandt studeerde pedagogische wetenschappen en sociaal werk aan de Universiteit Gent en is educatieve medewerker bij VCOK. Ze staat in voor vorming en ondersteuning in kinderopvangvoorzieningen over diverse pedagogische thema's.

CONTACTGEGEVENS
Timothy Verhulst
Tel: 09 232 47 36
Mail: info@vcok.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Beamer + scherm.

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 6 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 16 Opleider: VCOK
Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Sector(en):
Kinderopvang