Focus op peuters - IN COMPANY

Na deze vorming kan de deelnemer:
- stilstaan bij de leef- en ervaringswereld van peuters
- weten wat belangrijk is in het pedagogisch handelen ten aanzien van peuters
- extra inzichten en inspiratie opdoen om peuters te ondersteunen in hun ontwikkeling op diverse terreinen
- de verschillende momenten (onthaal, spel, verzorging, ...) doorheen de dag en hoe de in de eigen praktijk zijn georganiseerd onder de loep nemen vanuit het perspectief van een peuter
- kennismaken met goede praktijken over een warme omgeving van kinderopvang naar school
- vanuit de reflectie over hun eigen handelen en aanbod ten aanzien van peuters actiepunten formuleren over de eigen praktijk.

Programma

Een uitdagend aanbod organiseren voor de oudste peuters in niet altijd evident Ze worden groot en raken misschien een beetje uitgekeken op het aanbod. Binnenkort maken ze bovendien de grote sprong naar de kleuterschool waar ze opnieuw de kleinsten zullen zijn. We staan stil bij de bijzondere leef- en ervaringswereld van deze leeftijdsgroep en gaan samen na wat dit betekent voor de eigen praktijk. We onderzoeken hoe we de oudere peuters op een gepaste manier kunnen uitdagen doorheen alle verschillende momenten van de dag en op de verschillende ervaringsgebieden. We gaan na hoe we hun zelfstandigheid verder kunnen stimuleren en hoe we een warme overgang naar de school en/of buitenschoolse kinderopvang mogelijk kunnen maken. Je krijgt ideeën voor een leuk en passend aanbod voor peuters zonder daarbij te vervallen in een schoolse aanpak als voorbereiding op de kleuterschool.

WERKVORM EN METHODIEKEN
Er is een afwisseling tussen denk- en doe-opdrachten, voorbeelden en filmfragmenten, bediscussiëren, veel ervaringsuitwisseling, presentatie en leergesprekken.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groepsopvang 0-3j.

DUUR
1 dag.

OVER DE LESGEVER
Inne Hemeryck studeerde Pedagogie van het Jonge Kind aan de Arteveldehogeschool en is educatieve medewerker bij VCOK. Ze staat in voor vorming aan en ondersteuning in kinderopvangvoorzieningen over diverse pedagogische thema's.

CONTACTGEGEVENS
Timothy Verhulst
Tel: 09 232 47 36
Mail: info@vcok.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Beamer + scherm.

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 6 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 16 Opleider: VCOK
Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Sector(en):
Kinderopvang