Ik heb het lastig. Omgaan met emoties - IN COMPANY

Inzicht krijgen in het gedrag van kinderen. Welke signalen kunnen kinderen uitzenden en hoe kan je gepast reageren op hun gedrag?

Programma

Door bepaalde gebeurtenissen in het leven van een kind kan zij/hij ander gedrag gaan vertonen. Wat kan de oorzaak zijn van dit gedrag? Hoe kunnen we hier gepast op reageren? Welke ondersteuning kunnen we als begeleider bieden? Hoe kunnen we de draagkracht vergroten? Hoe ga je het welbevinden van kinderen na?

WERKVORM EN METHODIEKEN
Deze opleiding is een afwisseling tussen theorie, praktijk, oefeningen, ervaringsuitwisseling ... Er worden handvatten aangereikt, maar er wordt zeker ook ruimte gemaalt voor ervaringsuitwisseling en vragen. We gebruiken speelse methodieken die de deelnemers ook in de eigen praktijk kunnen gebruiken.

VOOR WIE
Begeleiders en leidinggevenden in de (buitenschoolse) groepsopvang.

DUUR
1 dag.

OVER DE LESGEVER
Als vormingsorganisatie hebben wij verschillende trainers die beschikken over de nodige expertise en ervaring om deze vorming te geven.

CONTACTGEGEVENS
Helga Van den Eynde
Tel: 014/47.13.09.
Mail: vormingscentrum-waregem@hivset.be

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 6 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 10 Maximum deelnemers: 14 Opleider: Vormingscentrum Hivset vzw
Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Sector(en):
Kinderopvang