(in)Hoeken werken! - IN COMPANY

Na deze vorming kan/weet de deelnemer:
- wat een speelzone is
- wat de voordelen van speelzones/hoeken is
- een rijke en stimulerende hoeken maken in de leefruimte
- een speelzone stimulerend inrichten.

Programma

Wel of niet in hoeken spelen, maakt dat nu echt zo een groot verschil?
Zeer zeker! De omgeving waarin een kind zich bevindt en de manier waarop een opvang is ingericht hebben een enorme impact op het gedrag van kinderen. Met speelhoeken creëer je niet enkel een gezellige, huiselijke sfeer, maar zorg je bovendien voor betrokken spel en rust in de leefgroep.
Een hoekenwerking creëer je natuurlijk niet op 1, 2, 3. Wat zijn de aandachtspunten? Hoe houd je de speelhoeken aantrekkelijk en zorg je ervoor dat ze tegemoet komen aan de interesses van de kinderen? Hoe creëer je een gevarieerd aanbod waarbinnen alle ervaringsgebieden aan bod komen?

WERKVORM EN METHODIEKEN
- Reactieve vorming
- Inleefoefeningen
- Toepassing

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groepsopvang 0-3 jaar/

DUUR
1/2 dag (3u in de voormiddag of in de namiddag).
In company kan deze vorming in zes uur worden aangeboden, mits we meteen in de ruimte aan de slag kunnen met de hoeken.

OVER DE LESGEVER
Anne Moens is reeds meer dan vijf jaar pedagogisch ondersteuner bij VDKO waar ze dagelijks teams in de kinderopvang inspireert om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen te stimuleren.
Deze ervaringen zet ze in als vormingsmedewerker waardoor makkelijk de vertaling naar de praktijk gemaakt kan worden.

CONTACTGEGEVENS
Anne Moens
Tel: 0490 42 42 82
Mail: anne.moens@vdkomma.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Voldoende tafels en stoelen

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 9 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 20
Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Sector(en):
Kinderopvang