Kinderspel: Aanbod en activiteiten vanuit kinderperspectief - IN COMPANY

Na deze vorming heeft de deelnemer:
- inzichten over hoe een rijke spelomgeving eruit ziet en welke elementen deze moet bevatten
- inzichten over hoe ze een rijk activiteitenaanbod kunnen voorzien gericht op het proces
inzichten over welke rol zij als begeleider kunnen innemen tijdens het vrij spel van kinderen en het begeleiden van geleide activiteiten
- inspiratie om hun omgeving en activiteitenaanbod af te stemmen op de behoeften en interesses van kinderen.

Programma

In deze workshop verdiepen we ons in het spel van kinderen. Gaandeweg ontdekken we welke veranderingen zich opdringen om intenser spel mogelijk te maken. We reiken handvatten aan om je aanbod (omgeving en activiteiten) af te stemmen op de behoeften, interesse en noden van kinderen. Aan de hand van verschillende reflectie oefeningen worden de deelnemers uitgedaagd hun eigen aanbod en activiteiten kritische onder de loep te nemen. We duiken in de namiddag ook letterlijk tussen de materialen en ontdekken samen de verschillende spelmogelijkheden. Je gaat naar huis met een heleboel inspiratie om zelf mee aan de slag te gaan.

WERKVORM EN METHODIEKEN
We vertrekken steeds vanuit een theoretisch kader dat aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden en foto’s tastbaar wordt gemaakt voor de deelnemers. Aan de hand van verschillende reflectieopdrachten en oefeningen dagen we de deelnemers uit hun eigen ruimte, activiteitenaanbod en begeleidersstijl kritisch onder de loep te nemen.
In deelteams bedenken ze samen hoe een rijk aanbod er kan uitzien a.d.h.v. de vier ervaringsgebieden. Er wordt ruimte voorzien voor uitwisseling en het leren en inspireren van elkaar. We duiken ook letterlijk in de materialen om zelf verschillende spelmogelijkheden en activiteiten te ontdekken.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groepsopvang 0-3 jaar, leidinggevenden en coaches groeps- en gezinsopvang 0-3 jaar.

DUUR
1 dag.

OVER DE LESGEVER
Laura Van de Voorde is pedagogisch coach en vormingsmedewerker bij CEGO vzw.
‘Aangezien ik zelf jaren in de kinderopvang heb gewerkt als kinderbegeleider maar ook als pedagogisch ondersteuner heb ik een realistisch beeld van hoe het er in de praktijk aan toegaat. Tijdens het geven van een vorming komt deze ervaring zeker van pas! De vele praktijkvoorbeelden maken het zeer herkenbaar en toepasbaar.’

CONTACTGEGEVENS
Laura Van de Voorde
Tel: 0493/471049
Mail: laura.vandevoorde@cego.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
- Beamer (kan indien nodig ook zelf meegebracht worden) + scherm of witte muur
- Verplaatsbare tafels en stoelen
- Voldoende daglicht en ramen die open gezet kunnen worden

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 6 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 25 Opleider: Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs CEGO
Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Sector(en):
Kinderopvang