Loris Malaguzzi: Ruimte en materialen als pedagoog voor kinderen - IN COMPANY

Na deze vorming kan de deelnemer:
- inzicht hebben in belangrijke principes over het inrichten van spelruimte voor kinderen;
- zicht hebben op concrete ideeën over boeiend en ook minder alledaags spelmateriaal;
- kennis hebben van basisregels bij het inrichten van een speelruimte voor kinderopvang;
- reflecteren over ruimte en materialen aan de hand van de ervaringsgebieden;
- vertaalslag maken naar de eigen praktijk: reflectie op eigen ruimtes en materiaalgebruik en actiepunten kunnen formuleren.

Programma

Kinderen leren niet alleen door tussenkomst van volwassenen of door zelf en samen met andere kinderen te ontdekken. Ook de fysieke omgeving waarin ze vertoeven, heeft een sterke pedagogische invloed.
In Reggio Emilia en andere Noord-Italiaanse steden spreekt men in navolging van Loris Malaguzzi over ‘ruimte en materialen als derde pedagoog voor kinderen’.

In deze vorming ontdek je door middel van foto’s en praktijkvoorbeelden uit kinderopvang, door oefeningen en analyse van de eigen praktijk de betekenis van dit idee. Je keert terug met inzichten en concrete ideeën over boeiend en minder alledaags spelmateriaal en over het inrichten van een leef- en speelruimte voor een groep kinderen.
Je krijgt nieuwe inzichten en ideeën over dimensie 5 'Omgeving'.

WERKVORM EN METHODIEKEN
De deelnemers ontvangen een link met een vooraf opgenomen filmpje dat ze gedurende 14 dagen op een zelfgekozen moment kunnen bekijken met een opdracht voor de eigen praktijk. Nadien volgt een Zoomsessie van ongeveer een uur met de lesgever en alle deelnemers samen voor uitwisseling, verdieping en vragen.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groepsopvang 0-3 jaar en leidinggevenden groeps- en gezinsopvang 0-3 jaar.

OVER DE LESGEVER
Veerle Derave is educatief medewerker bij VCOK met jarenlange ervaring als ondersteuner van teams in de buitenschoolse kinderopvang. Zij geeft vormingen over pedagogische en creatieve thema's voor kinderbegeleiders en onthaalouders.

CONTACTGEGEVENS
Timothy Verhulst
Tel: 09 232 47 36
Mail: info@vcok.be
GSM (noodgevallen): 0478 56 80 24

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal AANTAL uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 20 Opleider: VCOK
Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Sector(en):
Kinderopvang