Met handen en voeten: Omgaan met anderstalige jongeren en ouders - IN COMPANY

Doelstellingen
- De deelnemers kunnen zich inleven in de wereld van een anderstalige in een Nederlandstalige omgeving.
- De deelnemers worden zich bewust van het niveau Nederlands dat ze kunnen gebruiken in een gesprek met een anderstalige.
- De deelnemers krijgen tips over hoe ze duidelijk kunnen communiceren met een anderstalige.
- De deelnemers oefenen het duidelijk communiceren in a.d.h.v. concrete praktijkcases.

Programma

Moet je regelmatig communiceren met anderstalige jongeren of ouders? Merk je dat je soms de neiging hebt om een soort Tarzantaaltje te gaan spreken met anderstaligen en zelfs luider te gaan praten? Dat is niet nodig en komt ook heel betuttellend over! Maar hoe maak je je dan wel duidelijk verstaanbaar voor een anderstalige? In deze module geven we je tips om op een goede en duidelijke manier te communiceren met iemand die anderstalig is.

We focussen ons hierbij op 4 hoofdpunten die een hulp kunnen zijn, namelijk:
- De eigen houding
- De omgeving
- Taalgebruik (gesproken en geschreven taal)
- Ondersteuning van de gesproken taal.

WERKVORMEN EN METHODIEK
- We laten deelnemers ervaren wat het is om anderstalig te zijn. We starten de opleiding daarom in een andere taal, spreken mensen aan, vragen hen dingen etc. om hen te laten voelen hoe het is om aangesproken te worden en niet te begrijpen wat er nu juist gezegd wordt.
- We verzamelen praktijkcases (voorbeelden van situaties waarin de deelnemers wel eens botsen op de taaluitdaging) en gaan hiermee aan de slag
- Deelnemers krijgen kleine stukjes praktijkgerichte theorie (waarom werkt dit? Waarom is dit begrijpbaar voor een anderstalige?) en gaan dan zelf aan de slag om zinnen te herformuleren, ze bedenken ook zelf transparante woorden e.d.
- We werken met een tipkaart. Op deze kaart kunnen ze doorheen de opleiding alle tips noteren die voor hen bruikbaar en dus te onthouden zijn.
- Deelnemers komen tot deze tips door middel van verschillende werkvormen: casebespreking, een brainstorm in kleine groepjes, bespreking goed/fout situaties en goed/fout filmpjes
- Op het einde van de opleiding krijgt iedereen een actieplan “beter communiceren”. Vanuit de opgedane inzichten, gaan ze een actieplan voor zichzelf opmaken. Welke acties ga ik concreet ondernemen om beter te kunnen communiceren met anderstalige ouders/ kinderen?

VOOR WIE
Begeleiders in opvoedings- en huisvestingsinstellingen.

DUUR
2x 2u + 1u tussentijdse individuele opvolging

OVER DE LESGEVER
Voor deze opleiding zetten we onze taalcoaches in. Zij coachen anderstalige deelnemers in het verbeteren van hun communicatie in een Nederlandstalige omgeving. Daarnaast coachen ze ook de werkgever en de collega’s: wat kunnen zij doen opdat de anderstalige beter kan functioneren in de Nederlandstalige omgeving? De module ‘Met handen en voeten’ zit in ons bijscholingsaanbod voor SWF (in hun aanbod van 2016 tot nu). Dit aanbod is gericht op MVD-personeel uit het vrij gesubsidieerd onderwijs.

CONTACTGEGEVENS
Nele Coenen
tel: 02/ 242 85 43
mail: nelec@i-diverso.be

SPECIFIEKE WENSEN LOKAAL EN MATERIAAL
De vorming gaat online door. De deelnemers hebben een eigen pc nodig met een goede internetverbinding. Uiteraard dienen ook de audio- en video-instellingen goed te werken.

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 6 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 6 Maximum deelnemers: 15 Opleider: I-Diverso - Groep Intro
Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector