Neem een duik in je organisatie: aan de slag met je beleidsvoerend vermogen - IN COMPANY

- Verantwoordelijken kennen de thema’s en dragers van het beleidsvoerend vermogen.
- Verantwoordelijke verwerven inzicht in hoe deze thema’s en dragers worden vertaald in de eigen praktijk.
- Verantwoordelijken leren verbanden te leggen tussen verschillende thema’s en dragers.

Programma

Kwaliteitsvolle kinderopvang wordt vaak vernauwd tot een kwaliteitsvolle pedagogische werking. Echter komt er zoveel meer kijken bij kinderopvang dan pedagogie.
Je werkt in teamverband, je bent liefst financieel gezond, je zorgt dat kinderen in een veilige en gezonde omgeving kunnen opgroeien, je ziet dit graag weerspiegelt in je hele organisatie en hoopt dat ouders de weg naar jouw opvang vinden.

Hoe houden deze elementen elkaar in evenwicht en op welke manier kan jij hier invloed op uitoefenen? Ontdek het in deze vorming!

WERKVORM EN METHODIEKEN
We vertekken vanuit een theoretisch kader en zorgen voor relfectie-oefeningen en groepsopdrachten.

VOOR WIE
Verantwoordelijken in de kinderopvang.

DUUR
1 dag + 0,5 dag intervisie online twee maanden later

OVER DE LESGEVER
Anne Moens is regionaal ondersteuner in de kinderopvang, heeft ervaring als verantwoordelijke in de buitenschoolse kinderopvang en als pedagogisch verantwoordelijke.
Anne is mede-ontwikkelaar van de OKRA. De Organisatie analyseKAart waar we teams laten nadenken over hun organisatie aan de hand van de thema’s en dragers van het beleidsvoerend vermogen.

CONTACTGEGEVENS
Anne Moens
Tel: 0490 42 42 82
Mail: anne.moens@vdkomma.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
- Voldoende tafels en stoelen
- Projectiescherm of -muur

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 9 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 15 Opleider: K+
Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Veranderingsmanagement Domein: Human Resources Management Sector(en):
Kinderopvang