Omgaan met de familie van de zorgvrager vanuit verbinding - IN COMPANY

Doelstelling
In de vorming wordt een blik geworden op:
- Het belang van het betrekken van familie en hoe je dit het beste aanpakt
- Op een verbindende manier omgaan met familie in stressvolle situaties
- Communicatieve vaardigheden in het omgaan met familie: assertiviteit, omgaan met feedback.

Programma

De familie is zeer belangrijk voor de zorgvrager. Als zorgverlener is het dan ook belangrijk om een goede relatie te onderhouden. In deze vorming bekijken we hoe je als zorgverlener omgaat met de familie vanuit de principes van verbindende communicatie.

WERKVORMEN EN METHODIEK
We werken op een interactieve manier vertrekkende vanuit praktijkvoorbeelden, casusbespreking en ervaringsopdrachten. De deelnemers krijgen de ruimte om eigen casussen in te brengen en eigen ervaringen te delen met de groep.

VOOR WIE
Alle zorgverleners en medewerkers die in contact staan met de familie van de zorgvrager.

DUUR
1 dag

OVER DE LESGEVER
Als vormingscentrum zijn wij gespecialiseerd in het aanbieden van vormingen coachings aan professionals in de social-profit. Er zijn meerdere trainers binnen onze organisatie die de nodige expertise hebben om deze vormingen te geven.

CONTACTGEGEVENS
Helga Van den Eynde
tel: 014/ 47 13 12
mail: vormingscentrum-waregem@hivset.be

SPECIEFIKE WENSEN LOKAAL EN MATERIAAL
/

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 6 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 16 Opleider: Vormingscentrum HIVSET vzw
Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Externen betrekken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector