Omgaan met ouders van kinderen met een beperking - IN COMPANY

Doelstellingen
Tijdens deze vorming krijgen de deelnemers inzicht in de noden van ouders van kinderen met een beperking. Op welke basis kan er een veilige relatie uitgebouwd worden?

Programma

Er wordt een theoretisch kader geschetst: over erkenning en mededogen.
De theorie wordt getoest aan de praktijk en dit aan de hand van verschillende casussen.
Er is overleg en reflectie met een ervaringsdeskundige.

WERKVORMEN EN METHODIEK
- Beschrijving kader
- Oplossingsgericht werken aan de hand van casussen
- Reflectie onder leiding van een ervaringsdeskundige.

VOOR WIE
Voor iedereen in contact met de doelgroep of met interesse in de thematiek.

DUUR
0,5d

OVER DE LESGEVER
- An Godrie: Ervaringsdeskundige. Mama van Flore en Emiel. Sociaal assistente. Mederwerker thuis- en daklozenopvang. Raad van Bestuur Hethuispaleis.net.
- Inge Van Helshoecht: Ergotherapeute. Praktijklector AP Hogeschool, opleiding ergotherapie. Oprichtster Hethuispaleis.net.
- Jacques Peustjens: coach, regisseur en fotograaf. 15 jaar ervaring coördinatie vzw Cliniclowns. Oprichter Hethuispaleis.net.

CONTACTGEGEVENS
Inge Van Helshoecht
tel: 0473/ 78 25 17
mail: inge.vanhelshoecht@proximus.be

SPECIFIEKE WENSEN LOKAAL EN MATERIAAL
- beamer
- een goed verluchte ruimte

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 6 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 20 Opleider: Het Huispaleis
Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector