Omgaan met weerstand en veranderingen_ In Company

Snelle of slecht doorgevoerde veranderingen zijn niet zonder gevolg. Ze kunnen leiden tot een
hoger ziekteverzuim, personeelsverloop, klachten en ontevredenheid.
Omgaan met weerstand begint dan ook in de eerste plaats met het besef dat weerstand
normaal is. Tijdens deze sessie reiken we praktische tools aan om veranderingen te
introduceren en hoe om te gaan met weerstand.

Programma

DOELGROEP
Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD
De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod:
• Herkennen van weerstand in verschillende vormen (en de eigen reactie hierop)
• Omgaan met weerstand: huidige versus gewenste situatie
• Veranderingsprocessen en strategieën m.b.t. introduceren van veranderingen
• Communicatie bij veranderingen
• Omgaan met emoties en deze een plaats leren geven bij verandering
• Leren hoe je eigen persoonlijkheidsstijl invloed heeft op veranderingen en er gepast op
reageren en veranderingen om te buigen naar opportuniteiten

WERKVORM EN METHODIEK
De vorming verloopt interactief en praktijkgericht. Er wordt gewerkt met eigen werkvoorbeelden,
casussen en ervaring van de deelnemers.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 6 Maximum deelnemers: 12 Opleider: Anker vzw
Organisator: VIVO - FeBi Thema: Omgaan met verandering Domein: Persoonlijke vaardigheden Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Ouderenzorg
Ziekenhuizen