Ouderparticipatie in jouw opvang - IN COMPANY

- Deelnemers weten wat het begrip ouderparticipatie betekent en kunnen er verschillende aspecten van benoemen (samen leven, samen doen, samen denken, samen beslissen, samen actie ondernemen in de wijk)
- Deelnemers kunnen verwoorden waarom een goede relatie met ouders belangrijk is.
- Deelnemers kennen belangrijke uitgangspunten bij het vormgeven van ouderparticipatie.
- Deelnemers kunnen ouderbetrokkenheid op verschillende momenten in de opvang (intake, wennen, dagelijks heen-en-weer, speciale gelegenheden, …) bekijken vanuit het perspectief van ouders.
- Deelnemers hebben nieuwe inspiratie voor ouderparticipatie in de eigen werking en kunnen nieuwe acties bedenken.
- Deelnemers kunnen hun eigen praktijk kritisch onder de loep nemen en actiepunten voor de toekomst formuleren.

Programma

We zijn het er allemaal over eens dat ouders een belangrijke rol spelen in de kinderopvang. We erkennen hen als de eerste opvoeder en een goede samenwerking tussen ouders en opvang is in het belang van zowel kinderen, gezinnen als begeleiders. Het accent in deze vorming ligt op ouderbetrokkenheid. Hoe kan je die realiseren. Welke aanpak werkt goed? Wat kan je verwachten?
Er bestaat geen beste vorm van participatie. Elk gezin, elke ouder participeert op zijn of haar manier. Samen reflecteren we over ouderparticipatie in jouw opvang. We staan stil bij het perspectief van de opvang en de kinderbegeleiders en bij de verschillende perspectieven van ouders. We zoeken samen naar actiepunten om het ouderbeleid aan te pakken vanaf de allereerste kennismaking met de ouders tot het moment dat ze samen met hun kind(eren) jouw opvang uitzwaaien.

WERKVORM EN METHODIEKEN
Na een korte presentatie van het gebruikte kader over ouderbetrokkenheid werken we actief en interactief met veel ervaringsuitwisseling en voorbeelden die we samen onder de loep nemen. We reflecteren via filmfragmenten, stellingen, casussen en onderzoek van de eigen praktijk. Er zijn ook diverse brainstormopdrachten.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groepsopvang.

DUUR
1 dag.

OVER DE LESGEVER
Annelies Roelandt studeerde pedagogische wetenschappen en sociaal werk aan de Universteit Gent en is educatieve medewerker bij VCOK. Ze staan in voor vorming aan en ondersteuning in kinderopvangvoorzieningen over diverse pedagogische thema’s.

Linds De Maere heeft een bachelor in het onderwijs. Als ondersteuner in de groeps- en gezinsopvang voor baby’s en peuters coacht zijn leidinggevenden, begeleiders en teams. Zij geeft ook vormingen aan onthaalouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang.

CONTACTGEGEVENS
Timothy Verhulst
Tel: 09 232 47 36
Mail: info@vcok.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Beamer + scherm.

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 6 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 16 Opleider: VCOK
Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Externen betrekken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Sector(en):
Kinderopvang