Partnerschap met ouders - IN COMPANY

Doelstellingen
- Je staat stil bij een gepaste begeleidershouding. Welke kennis, vaardigheden en attitudes heb ik nodig?
- Je bent voelt je competenter in het samenwerken met de ouders van je cliënt.
- Je gaat naar huis met concrete handvatten en tools.
- Je wordt geïnspireerd door andere deelnemers.
- Je wordt uitgedaagd in het zetten van volgende stappen in je begeleidingen.

Programma

Ouders zijn een belangrijke parner in het leer- en hulpverleningsproces van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Soms trek je als hulpverlener samen met ouders aan hetzelfde zeel maar soms hebben jullie elke een andere mening.

Deze cursus geeft tools om in een open dialoog met ouder te gaan en te blijven. Je krijgt tips om een fijne vertrouwensrelatie met hen op te bouwen.

Komt aan bod in deze cursus:
- Hoe zorgen dat alle partijen op dezelfde golflengte geraken
- Hoe tot een vlotte communicatie met ouders komen
- Hoe ouders zo goed mogelijk betrekken bij de begeleiding
- Hoe feedback geven aan ouders
- Hoe zorgen dat je (soms moeilijke) boodschap juist overkomt
- Hoe te weten komen wat ouders verwachten.

WERKVORMEN EN METHODIEK
- Doceertechniek a.d.h.v. o.a. powerpoint
- Uitwisseling en interactie aan de hand van inspirerende werkvormen
- Zelf ervaren
- Casusbesprekingen
- Afwisselend werken in kleine en grote groep
- Procesanalyse en evaluatie.

VOOR WIE
Orthopedagogen, begeleiders, psychologen, hulpverleners, begeleiders van hulpvragers … van alle leeftijden.

DUUR
1 dag

OVER DE LESGEVER
Noor Seghers is oprichter van het Magenta Project, verbonden aan de onderzoeksgroep Gezins- en Orthopedagogiek van de KULeuven. Ze inspireert met haar ervaring als managementtrainer voor grote bedrijven en als moeder en zus van een persoon met een beperking.
De vormingen stoelen steeds op volgende uitgangspunten:
- Krachtgericht werken
- Management invalshoek
- Ervaringsdeskundigheid
- Wisselwerking met wetenschappelijk onderzoek.

CONTACTGEGEVENS
Jolien De Bruyne
tel: 09/261 57 50
mail: info@konekt.be

SPECIFIEKE WENSEN LOKAAL EN MATERIAAL
- Beamer en projectiescherm
- Flipchart
- Voldoende ruim lokaal om ook opgesplitst (in kleine groepjes) te kunnen werken
- Catering
- Nabijgelegen parkeerplaats

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 6 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 20 Opleider: Konekt
Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector