Praten over pedagogische kwaliteit - IN COMPANY

- Over kernelementen uit eigen visie en praktijk kunnen reflecteren.
- Kernelementen uit eigen visie en praktijk kunnen linken aan het MeMoQ-kwaliteitskader.
- Kernelementen uit eigen visie en praktijk kunnen benoemen.
- Trainen in communicatieve vaardigheden
- Vaardiger worden in gesprekken over het werk met externen (ouders, inspectie, stagiairs …).

Programma

Echt spreken over je werk, je pedagogische praktijk en de visie erachter is niet gemakkelijk. Nochtans is het iets wat vaak van leidinggevenden en medewerkers gevraagd wordt.
Denk maar aan contacten met ouders, nieuwe medewerkers, stagiairs, collega’s van andere voorzieningen of zorginspectie. Pedagogische kwaliteit duidelijk en krachtig verwoorden, betekent dat je heel bewust bent van wat je doet en waarom je dat doet. Het vraagt wel enkele communicatieve vaardigheden. Het pedagogische raamwerk en het zelfevaluatie-instrument MeMoQ geven je hier woorden voor. Deze trainingsdag geven je handvaten.
Je zal oefenen en nog eens oefenen en zo bewuster en vaardiger worden.

WERKVORM EN METHODIEKEN
Korte blokken toelichting van de lesgever om het reflectiekader en de handvaten voor de praktijk mee te geven, afgewisseld met reflectie-oefeningen, ervaringsuitwisseling en groepswerk. Het accent ligt evenwel op praktisch inoefenen, voornamelijk via gesprekken/rollenspel in duo. Hierbij oefenen deelnemers acties om over hun visie en praktijk te vertellen aan hun gesprekspartner.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders en leidinggevenden groepsopvang (0 – 3 j) en leidinggevenden gezinsopvang (0 – 3 j).

DUUR
1 dag.

OVER DE LESGEVER
Domien De Schrijver studeerde Pedagogie van het Jonge Kind aan de Arteveldehogeschool in Gent. Als ondersteuner in de groeps- en gezinsopvang voor baby’s en peuters coacht hij leidinggevenden, begeleiders en team. Hij geeft ook vormingen aan onthaalouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang.

CONTACTGEGEVENS
Timothy Verhulst
Tel: 09 232 47 36
Mail: info@vcok.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
- Tafels en stoelen in U-vorm
- Beamer/geluid en scherm
- Flip-over + stiften

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 6 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 20 Opleider: VCOK
Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Sector(en):
Kinderopvang