Spelen met niet-lopers, vanuit contact en nabijheid - IN COMPANY

We peilen naar de betekenis van spel en speelgoed voor de drie ontwikkelingsdomeinen van baby’s en kruipers. We bekijken ook de basisvoorwaarden voor een aangepaste pedagogische spelbegeleiding.

Programma

Zoekend naar spelaanbod, kom je vaak bij de +2 jarigen. Tijdens deze workshop spelen we in op de niet-lopers omdat zij andere behoeften hebben. In een babygroep is contact, nabijheid, sfeer en relatie de basis van spel.
- Wat kun je zoal doen met baby’s?
- Hoe kun je baby’s en kruipers via spel stimuleren in hun ontwikkeling?
- Op welke manier geven baby’s al duidelijk aan, waar ze zelf zin in hebben?
- Hoe ga je om met stress in je groep en hoe kun jij voor hen een rustpunt zijn?

WERKVORM EN METHODIEKEN
Video’s en praktijkvoorbeelden geven een visie op spel van baby’s en kruipers die je pedagogisch handelen ondersteunen.
Via kennis, reflectie en praktische oefeningen vergroot je je vaardigheden in het afstemmen, communiceren en stimuleren van elke niet-loper. Op een aangename manier, in grote en kleine groepjes vergroot je je kwaliteit om in contact en nabijheid rust en veiligheid uit te stralen.

VOOR WIE
Werknemers uit de kinderopvang en kinderbegeleiders in kinderdagverblijven.

DUUR
1 dag.

OVER DE LESGEVER
Jo Huylebroeck geeft al meer dan 20 jaar vorming binnen kinderopvang rond communicatie, omgaan met stress, spelbegeleiding en creativiteit.
Hij vindt het belangrijk om aan te sluiten bij de ervaring en de dagelijkse praktijk van de deelnemers zodat ze geïnspireerd en zelfverzekerd aan de slag kunnen.

CONTACTGEGEVENS
Jo Huylebroeck
Tel: 0478 05 35 95
Mail: info@dialoogplus.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
- bord of flap-over
- beamer

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 6 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 14 Opleider: DialoogPlus
Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Sector(en):
Kinderopvang