Veerkracht na rouw en verlies - IN COMPANY

Doelstellingen
- De deelnemer weet wat ‘verlies’ in de ruimste betekenis voor hem of haar betekent.
- De deelnemer kan aan de slag gaan met enkele communicatieve vaardigheden en methodieken rond verlies.

Programma

We nemen een dag tijd om te werken rond het thema ‘verlies’ in de ruimste betekenis. Dus niet alleen letterlijk afscheid nemen van het leven, maar ook het leren omgaan met vermindering van capaciteiten en draagkracht, het verlies van vertrouwen of het vertrouwde, of eender wat jij ervaart als verlies.
We onderzoeken war dat verlies betekent voor jou als zorgverlener, voor je cliënt/patiënt/bewoner, voor je team, afdeling of organisatie.
We exploreren in een zo veilig mogelijk kader welke impact dat verlies heeft of kan hebben op de betrokkenen. Hieraan erkenning geven, is een belangrijke eerste stap naar een plaats geven en loslaten, of omvormen tot iets dat bijdraagt tot meer levens- en arbeidsvreugde. Dan pas kunnen we kijken naar wijzen van aanpak, op weg naar nieuwe veerkracht. We zullen hiertoe enkele concrete communicatievaardigheden en methodieken aanreiken.

WERKVORMEN EN METHODIEK
De opleiding is een afwisseling tussen theorie, praktijk, oefeningen, ervaringsuitwisseling ... Er worden handvatten aangereikt, maar er wordt zeker ook ruimte gemaakt voor ervaringsuitwisseling en vragen.

VOOR WIE
Elkeen die betrokken is op mensen binnen de zorgsector (begeleiders, opvoeders, verpleegkundigen, zorgkundigen, leidinggevenden …).

DUUR
1 dag

OVER DE LESGEVER
Ann van Engeland is een gepassioneerde trainer binnen HIVSET Vormingscentrum. Ze wilt graag op een bekwame, integrale wijze ondersteuning bieden aan mensen die kunnen groeien en ontwikkelen binnen een dynamische context. Ze geeft vormingen rond communicatie, zelfzorg, rouw en verlies … aan verschillende doelgroepen. De zorgsector is echter helemaal haar dada.

Als vormingsorganisatie hebben wij verschillende trainers die beschikken over de nodige expertise en ervaring om deze vorming te geven. De vorming kan ook door iemand anders verzorgd worden.

CONTACTGEGEVENS
Helga Van den Eynde
tel: 014/ 47 13 12
mail: vormingscentrum-waregem@hivset.be

SPECIFIEKE WENSEN LOKAAL EN MATERIAAL
/

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 6 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 16 Opleider: Vormingscentrum HIVSET vzw
Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector