Veerkrachtig omgaan met verandering - In company

-Zicht krijgen op en begrijpen wat plotse verandering bij mij/ons doet
-Zicht krijgen op factoren & bouwstenen die veerkracht voor mij kunnen verhogen
-Stilstaan bij verlies, verdriet en wat ons dat zegt over wat we echt belangrijk vinden
-Verandering tot een positief verhaal, met kansen kunnen maken, wat tot ander/nieuw gedrag kan leiden

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg.

Programma

Opgelet: Voor de sectoren PC 319.01 en PC 331 is er GEEN BUDGET MEER. Organisaties van deze sectoren kunnen nieuwe aanvragen indienen vanaf de lancering van ons aanbod 2023.

We leven in een snel veranderende wereld. Zo zien we dat Corona ons leert om op zeer korte tijd onze hele werking en samenwerking , met alle gebruikelijke structuren, afspraken, werkwijzen, interactie… aan te passen. Om met deze veranderingen om te gaan, worden er grote flexibiliteit en wendbaarheid gevraagd.
Maar niet alleen door de pandemie worden we uitgedaagd om snel te schakelen, we leven nu eenmaal in een complexe wereld, die voortdurend in verandering is.

In deze workshop staan we stil bij:
Wat gebeurt er met ons als we geconfronteerd worden met plotse veranderingen, met grenzen die we tegenkomen? Welke reacties merken we op en hoe kunnen we die begrijpen?

Hoe gaan we veerkrachtig om met die veranderingen? Wat hebben we nodig en welke stappen kunnen we hierin zetten, om sterker naar volgende verandering te stappen?
Waar is er verlies en hoe leggen we de focus op wat we echt belangrijk vinden? Kunnen we dit vertalen naar nieuwe manieren van omgaan met hetgeen we tegenkomen, kunnen we hieruit ‘leren’? Wat kan de betekenis van een team, van collega’s zijn in dit proces?

We werken ervaringsgericht en interactief; cases en praktijkverhalen van deelnemers koppelen we aan de kaders die we hanteren. We zetten in op leren van elkaar en kennis/leerervaringen delen.

Opgelet: Deze vorming is betalend voor organisaties uit de Gezinszorg.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 14 Opleider: BsideS
Organisator: VIVO - FeBi Thema: Omgaan met verandering Domein: Persoonlijke vaardigheden Sector(en):
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Vlaamse Welzijnssector