Verbinding maken in moeilijke situaties: omgaan met kritiek - IN COMPANY

Doelstellingen
- De deelnemers kunnen hun behoeften benoemen.
- De deelnemers kunnen professioneel omgaan met kritiek.
- De deelnemers zien kritiek als leerkans (growth mindset).
- De deelnemers kunnen zich empathisch opstellen naar anderen.

Programma

Sommige hulpverleners zien kritiek als een leerkans, anderen zijn door kritiek een klein beet ‘in hun gat gebeten’. Hoe we kritiek opvatten, heeft ook te maken met de maniet waarop de kritiek gegeven wordt en of die kritiek al dan niet terecht is.

Ook al komt de kritiek serieus binnen, als professional is het belangrijk of hier professioneel mee aan de slag te gaan. Wij bewandelen in deze vorming de weg van verbindende communicatie. Wat maakt dat mensen kritiek geven? Welke behoeften zitten daar achter? Hoe komt het nu dat niet faadback zo binnen komt? En hoe kunnen we verbinding maken? We zoomen in op enkele strategieën en gaan aan de slag met tips en tricks om moeilijke gesprekken goed te laten verlopen.

WERKVORMEN EN METHODIEK
Deze opleiding is een afwisseling tussen theorie, praktijk, oefeningen, ervaringsuitwisseling, ect. Er worden handvatten aangereikt maar er wordt zeker ook ruimte gemaakt voor ervaringsuitwisseling en vragen. We bieden ruimte aan deelnemers om na te denken over mogelijkheden, om te oefenen met nieuwe vaardigheden.

VOOR WIE
Begeleiders, opvoeders, zorgkundigen, verpleegkundigen …

DUUR
1 dag

OVER DE LESGEVER
Karen Segers werkt als trainer, coach en procesbegeleider in organisaties, vooral in de zorgsector. Ze is gecertificeerd therapeut Interactionele Vormgeving en volgde diverse trainingen en opleidingen. Ze heeft ervaring met verschillende doelgroepen en is gespecialiseerd in communicatietrainingen, leiderschapstrainingen … Ze is getraind in Sociocratie 3.0 en Deep Democraty. Way of Nature en de lessen van de natuur zijn een voordurende inspiratiebron.

Als vormingsorganisatie hebben wij verschillende trainers die beschikken over de nodige expertise en ervaring om deze vorming te geven. De vorming kan ook door iemand anders verzorgd worden.

CONTACTGEGEVENS
Helga Van den Eynde
tel: 014/ 47 13 12
mail: vormingscentrum-waregem@hivset.be

SPECIFIEKE WENSEN LOKAAL EN MATERIAAL
Het is handig dat de stoelen in een U-vorm kunnen staan.

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 6 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 16 Opleider: Vormingscentrum HIVSET vzw
Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector