Wachttijden in de buitenschoolse kinderopvang - ONLINE - IN COMPANY

- De organisatie van de opvangdag vanuit het perspectief van kinderen kunnen evalueren.
- Inzichten opdoen over het vormgeven van een rijk aanbod voor kinderen op elk moment van de dag en kunnen vertalen naar concrete toepassingen voor de dagelijkse praktijk.
- Analyse van de sterktes en uitdagingen in de eigen praktijk kunnen maken met aanzet tot een actieplan.

Programma

In deze workshop neem je een dag in de kinderopvang onder de loep vanuit het perspectief van kinderen. We zoomen in het bijzonder in op wacht- en overgangsmomenten. Hoe ervaren jij én de kinderen deze momenten? Wat is ‘wachten’ eigenlijk? Hoe kunen we als begeleider zoveel mogelijk kansen grijpen om van elk moment een rijk moment te maken? Hoe kan je momenten net voor of na het eten aanpakken bijvoorbeeld? Hoe kan je zorgen voor een rijk en gevarieerd spelaanbod op elk moment van de dag, ook net voor sluitingstijd? Je gaat in deze workshop praktisch aan het werk: je analyseert je eigen werking, wisselt uit, verzamelt ideeën en maakt concrete plannen.

WERKVORM EN METHODIEKEN
Afwisseling tussen presentatie van ideeën en praktijkvoorbeelden, leergesprekken uitwisseling, inlevings- en ervaringsoefeningen, casusbespreking en groepswerk.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders en leidinggevenden buitenschoolse kinderopvang.

DUUR
½ dag.

OVER DE LESGEVER
Veerle Derave is educatief medewerker bij VCOK met jarenlange ervaring als ondersteuner van team in de buitenschoolse opvang. Zij geeft vormingen over pedagogische en creatieve thema’s voor kinderbegeleiders en onthaalouders.

CONTACTGEGEVENS
Timothy Verhulst
Tel: 09 232 47 36
Mail: info@vcok.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
De vorming gaat online door. De deelnemers hebben een eigen pc nodig met een goede internetverbinding. Uiteraard dienen ook de audio- en video-instellingen goed te werken.

VOORWAARDEN
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen niet in aanmerking. Heb je geen 8 werknemers? Dan kan je eventueel de vorming samen met andere organisaties organiseren, die tot dezelfde sector behoren als jouw organisatie.
- De opleiding moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt minimaal 3 uren.
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als arbeidstijd beschouwd.
- Het fonds vergoedt rechtstreeks de opleider. Andere kosten (zoals de huurprijs van een lokaal of de lonen van deelnemers) worden niet terugbetaald.
- Annuleer je de vorming op minder dan 2 weken van de start, dan rekenen wij je organisatie de annuleringskost van de opleider aan.

PROCEDURE
- Contacteer eerst de opleider om de verwachtingen onderling op elkaar af te stemmen en een datum af te spreken. Dien daarna pas je aanvraag in.
- Het fonds geeft een goedkeuring wanneer je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als er nog voldoende budget is.
- Na goedkeuring krijg je een vormingscode waarmee je de deelnemers kan inschrijven via het Extranet. Ontvangt het fonds niet twee weken voor de start het volledige aantal inschrijvingen? Dan annuleren wij de goedgekeurde incompany-vorming. De vorming kan in samenspraak met de opleider nog doorgaan, maar dan betaalt je organisatie de volledige opleidingskost.

OPGELET
Voor online vormingen vragen we om telkens te werken met 1 toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. 

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 20 Opleider: VCOK
Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Sector(en):
Kinderopvang