SWP.Onderkennen van en omgaan met psychische aandoeningen op de werkvloer

• KENNIS en INZICHT
- Een overzicht van de symptomatologie van doelgroepmedewerkers met -angststoornissen, stemmingsstoornissen, psychosen, middelenmisbruik, mentale achterstand, autismespectrumstoornissen, ADD, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen…
- Een overzicht van de meest gangbare richtlijnen in het omgaan met doelgroepmedewerkers met angststoornissen, stemmingsstoornissen,…
- De invloed van eigen houding en communicatie op de relatie begrijpen
- Doorverwijzen: wie doet wat, het landschap van de geestelijke gezondheidszorg. Hoe krijg je een medewerker op de juiste plaats?

• VAARDIGHEDEN
- Communiceren met doelgroepmedewerkers met verschillende psychiatrische stoornissen en middelenmisbruik: do’s en dont’s

• ATTITUDES
- Omgaan met negatieve emoties rond een medewerker
- Een basisattitude van openheid en respect aannemen
- Een goede communicatie als basis aannemen voor een goede relatie met collega’s, en doelgroepmedewerkers
- Kunnen balanceren in het spanningsveld van “zorg” en “economie”

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:00 - 16:30 Clemenspoort vzw Overwale 3/1, Gent
09:00 - 16:30 Clemenspoort vzw Overwale 3/1, Gent
09:00 - 16:30 Clemenspoort vzw Overwale 3/1, Gent

Programma

DAG 1
Module één:
- Kennismaking en uitwisselen van verwachtingen + Voorstelling van het programma
- Valkuilen van het etiketteren van psychische problemen
- Factoren die onze psychische gezondheid beïnvloeden
- Achtergrond, signalen en tips in het omgaan met doelgroepmedewerkers met een
Psychotische stoornis: filtertheorie, stress-kwetsbaarheidsmodel, expressed emotions,
validerend omgaan met wanen en hallucinaties, psychose en schizofrenie (deel 1).

Module twee:
- Achtergrond, signalen en tips in het omgaan met doelgroepmedewerkers met een
Psychotische stoornis: (deel 2).
Stemmingsstoornis: Depressie, manie en bipolaire stoornis. Hoe structuur aanbrengen? Hoe activeren? …
Angststoornis: soorten gezonde angst, omgaan met paniekstoornis, fobie,…

DAG 2
Module één:
- Achtergrond, signalen en tips in het omgaan met doelgroepmedewerkers met een
Verslaving: overzicht van verdovende, opwekkende en bewustzijnsveranderende middelen, effecten van middelen, gedragskenmerken van verslaafden, …

Module twee:
- Achtergrond, signalen en tips in het omgaan met doelgroepmedewerkers met een
Mentale handicap: oorzaken, gradaties, het belang van terugkerende structuur, …
Autisme: het belang van structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid en taal.
AD(H)D

DAG 3
Module één:
- Achtergrond, signalen en tips in het omgaan met patiënten met een
Borderlinepersoonlijkheidsstoornis: zwart-wit denken, automutilatie, uit het conflict blijven en grenzen stellen,…
- Het landschap van de geestelijke gezondheidszorg; de juiste zorgen voor jouw doelgroepmedewerker, werkwijze en hiaten.
- Omgaan met agressieve doelgroepmedewerkers: het crisisontwikkelingsmodel, omgaan met verbale agressie, opvang van collega’s na een incident.

Module twee:
- Zelfzorg en de balans van geven en nemen
- Preventieve zelfzorgtips voor de medewerker
- Inventarisatie van de voornaamste persoonlijke leerpunten.
- Opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan
- Synthese van de belangrijkste basisinzichten.
- Evaluatie

Praktisch

Startdatum: 14 sep 2021 | 09:00 - 16:30 Duur: 3 dagen Opleider: Paul Fivez
Code vorming: SWP.21-PSY-001 Organisator: Vivo Thema: Specifieke methodieken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Sector(en):
Maatwerkbedrijven - SWP