Tijd om te wennen - ONLINE

- Inzicht in het belang van wennen voor alle betrokkenen: kinderen, gezinnen en kinderbegeleiders/opvang.
- Inzicht in belangrijke elementen van een goede wenprocedure (zoals wederkeringheid) en die kunnen toepassen.
- Analyse van de sterktes en uitdagingen in de eigen praktijk kunnen maken en aanzet tot een actieplan.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 12:30 Online -, -

Programma

Wanneer je kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat, betekent dat loslaten, verantwoordelijkheid delen en vertrouwen opbouwen. Het is een overgang die bij elke baby en zijn ouders ingrijpende emoties oproept. Het helpt als je deze situatie zorgvuldig voorbereidt en begeleidt door tijd te nemen voor het wennen. In deze vorming belichten we het belang van een goede wenprocedure. Tijdens wenmomenten kan een baby in de veilige armen van mama of papa kennismaken met de andere kinderen, de begeleiders, het ander bedje en andere geuren en geluiden. De begeleiders kunnen, op hun beurt, door observatie en open vragen de gewoonten van de baby en de ouders leren kennen. Wennen is samen zoeken naar afstemming tussen thuis en de opvang. Het zorgt ervoor dat baby en ouders een veilige plek vinden in een nieuwe omgeving. En ook in de kinderopvang zelf, bij de overgang van de ene leefgroep naar de andere, is wennen zinvol en noodzakelijk.
We maken de link met dimensie 6 “gezinnen en diversiteit” van het zelfevaluatie-instrument MeMoQ.

WERKVORM EN METHODIEKEN
Afwisseling tussen presentatie van ideeën en praktijkvoorbeelden, leergesprekken uitwisseling, inlevings- en ervaringsoefeningen, casusbespreking en groepswerk.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders en leidinggevenden groeps- en gezinsopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.

OVER DE LESGEVER
Jolien Dhaenens studeerde Pedagogische Wetenschappen aan UGent.
Als ondersteuner in de groeps- en gezinsopvang voor baby’s en peuters coacht zij leidinggevenden, begeleiders en teams. Zij geeft ook vormingen aan onthaalouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang.

Domien De Schrijver studeerde Pedagogie van het Jonge Kind aan de Arteveldehogeschool in Gent. Als ondersteuner in de groeps- en gezinsopvang voor baby’s en peuters coacht hij leidinggevenden, begeleiders en teams. Hij geeft ook vormingen aan onthaalouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang.

Praktisch

Startdatum: 19 okt 2021 | 09:30 - 12:30 Duur: 1 dag Opleider: VCOK
Code vorming: 331-21TW2-OL1 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang