Cultuursensitief handelen in de praktijk

Deze opleiding sluit nauw aan bij de e-modules die je kan volgen op het leerplatform www.ziedet.be
Je leert er de basisprincipes van cultuursensitieve zorg:
• een open houding aannemen die een authentieke verbinding met de ander mogelijk maakt;
• dialoogtechnieken gebruiken voor een betere communicatie;
• hoe je handelingsverlegenheid bij gevoelige thema’s kan aanpakken.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:00 - 12:00 Bedrijvencentrum De Punt Kerkstraat 108, Gentbrugge

Programma

In deze opleiding maak je kennis met de ‘divers-sensitieve dialoog’. Je leert via interactieve oefeningen:
• kijken door verschillende brillen: jouw standpunt en dat van de anderen (referentiekaders & perspectiefinname);
• aandacht hebben voor stereotypes en vooroordelen;
• aandacht hebben voor diversiteit, identiteit en het kruispuntdenken;
• in gesprek gaan over gevoelige thema’s, met speciale aandacht voor interculturele vraagstukken (a.d.h.v. dialoogtips);
• hoe je dit kan toepassen in jouw dagelijkse praktijk als hulpverlener (casuïstiek & toepassingen).

Praktisch

Startdatum: 14 okt 2021 | 09:00 - 12:00 Duur: 1 dag Opleider: Arzu Yentür
Code vorming: VV21-HV2 Organisator: Vivo Thema: Diversiteit Domein: Diversiteit Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen