Buiten ermee! Het belang van buiten spelen

Belang van buiten spelen begrijpen en hoe we dit concreet toepassen in de realiteit.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 20 september 2022 09:00 - 16:00 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A Kessel-lo

Programma

Buitenspelen is van groot belang en kinderen zijn er dol op. De natuur ontdekken, frisse lucht opsnuiven, de maatschappij op een andere manier leren kennen … het maakt deel uit van een evenwichtige ontwikkeling van kinderen op verschillende vlakken: motorisch, sociaal-emotioneel, cognitief … Buiten ervaren de kinderen meer vrijheid, staan ze voor nieuwe uitdagingen en … het is nog eens gezond ook.
Deze vorming biedt, naast het bijbrengen van de visie rond buiten spelen, bruikbare tips naar aanpak, materiaal en spelmogelijkheden.

INHOUD
- Visie
- Veiligheid
- Jouw rol als begeleider
- Zelf aan de slag: wensen van de kinderen en begeleiders
- Inspiratie en praktijkvoorbeelden
- Materialen en inrichten van de buitenruimte
- Terugkoppeling naar de ouders
- Uitwisselen van materialen en ideeën.

WERKVORM EN METHODIEKEN
De lesgevers van VIAC vzw werken op een interactieve wijze:
- Er wordt ingegaan op de ervaringen van de deelnemers
- Concrete situaties worden aangegeven door de deelnemers
- Er wordt gereflecteerd rond de dagelijkse werking
- Er is ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers onderling én de lesgever.

In elke vorming zitten volgende elementen:
- Een theoretische uiteenzetting
- Aanbreng van herkenbare voorbeelden
- Reflectie in groep, met respect voor ieders referentiekader.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders uit de groeps- en gezinsopvang.

OVER DE LESGEVER
De lesgevers van VIAC worden geselecteerd op basis van hun expertise, ervaring in het lesgeven, ervaring in het werkveld en hun kennis van de VOOR WIEen.
VIAC geeft reeds 30 jaar les aan groepen in de thuiszorg, woonzorgcentra, kinderopvang, dienstensector, overheidsdiensten …

Praktisch

Startdatum: 20 sep 2022 | 09:00 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: VIAC vzw
Code vorming: 331C-22BE2 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Kinderopvang